Zapraszamy do modlitewnej lektury Ps 27.

Psalm wraz z komentarzem dostępny jest na stronie Głównej pod zakładką

Rozważania nad Księgą Psalmów

Bractwo Słowa Bożego zaprasza na nowy cykl spotkań ze Słowem Bożym od 6. X. 2014 r.
Komentarze do czytań XXVII Tydzień Zwykły (5-11 października 2014 r.) - ks. dr hab. Dariusz Dogondke