POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Administratora zgodnie z zakresem określonym przez ustawę (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity ustawy DZ. U. z 2002 r., Nr 101 z późn. zm.).
 2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane w formularzu danych osobowych niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia ich lub prawo do żądania ich usunięcia.
 4. Administratorem bazy danych jest Stowarzyszenie. Bazę danych tworzą dane osobowe Użytkowników portalu BSB.
 5. Administrator przetwarza i przechowuje dane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z polskim prawem. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w celach marketingowych, na co użytkownicy dobrowolnie wyrażają zgodę przy rejestracji w portalu.
 6. Administrator zastrzega, że dane osobowe nie są sprzedawane, wypożyczane podmiotom trzecim, ani w żaden inny sposób rozpowszechniane. Administrator gwarantuje ich poufność i dołoży wszelkich starań, by podane w czasie rejestracji dane były zabezpieczone zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 7. Administrator, podobnie jak inni wydawcy Internetowi, zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisów oraz adresów IP. Dane te wykorzystywane są celach związanych z administracją portalu, jak również mogą być użyte w celach statystycznych – zawsze pod postacią zbiorczych i ogólnych danych, które nie pozwalają na identyfikację Użytkowników portalu.
 8. Administrator informuje, że w niektórych częściach serwisu portal wykorzystuje pliki cookies czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika.
 9. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania treści i wyglądu portalu do indywidualnych potrzeb Użytkowników jak również do tworzenia statystyk oglądalność poszczególnych części portalu.
 10. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację danych osobowych Użytkownika.
 11. Użytkownicy mają możliwość usunięcia plików cookies ze swojego komputera lub wyłączenia możliwości przechowywania tych plików na dysku swojego komputera poprzez zmianę ustawień używanej przez siebie przeglądarki internetowej.
 12. Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy parametrów, dających dostęp do swojego profilu w portalu. Jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany.

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Wszelkie prawa do portalu zastrzeżone są na rzecz Stowarzyszenia Bractwo Słowa Bożego.
 2. Wszelkie prawa do treści zamieszczonych na portalu (tekstów, zdjęć, elementów graficznych, filmów, aplikacji, nagrań) są zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia lub podmiotów, których materiały na podstawie umów o współpracę ze Stowarzyszeniem są umieszczone na portalu bractwoslowa.pl (w tym materiałów nadesłanych przez Użytkowników portalu)
 3. Kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie zamieszczonych na portalu bractwoslowa.pl treści, aplikacji i baz danych bez zgody Stowarzyszenia jest zabronione.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialność za materiały reklamowe zamieszczane na stronach portalu
 5. Użytkownicy mogą umieszczać odnośniki prowadzące do opublikowanych na stronach portalu bractwoslowapl treści. Niedopuszczalne jest umieszczanie takich odnośników na stronach naruszających prawo lub niezgodnych z zasadami współżycia i dobrymi obyczajami
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie niezgodnie z prawem przez osoby trzecie treści i zasobów portalu bractwoslowa.pl
 7. Wszelkie uwagi, pytania i opinie dotyczące funkcjonowania portalu bractwoslowa.pl  Użytkownicy mogą przesyłać na adres bractwo@bractwoslowa.pl
 8. Regulamin jest ogólnodostępny i Administrator zastrzega sobie prawo do jego późniejszych zmian.
 9. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Wszystkie kwestie, które nie zostały poruszone w niniejszym Regulaminie regulują odpowiednie przepisu kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim.