„Czy istnieje lekarstwo na zło? Otóż pragnę wszystkim prałatom, proboszczom, kapłanom i innym sługom Bożym, którym padam do nóg, wskazać takie lekarstwo, bardzo pożądane, które przynajmniej w większości przypadków jest dostępne: mianowicie pobożne nabożeństwo zwane Drogą krzyżową”.

św. Leonard z Porto Maurizio

„Rzeczą bardzo pożyteczną i świętą jest rozmyślać o męce Pana i nad nią się zastanawiać, albowiem na tej drodze dochodzi się do nadprzyrodzonej łączności z Bogiem. W tej świętej szkole nabywa się prawdziwej mądrości”.

św. Paweł od Krzyża

„Każdy z nas ma swoją Drogę Krzyżową; szczęściem jest, gdy idziemy tą drogą za Chrystusem. Wtedy odczuwamy wspólnotę z Wodzem cierpiącej Rodziny ludzkiej. Ale też odczuwamy zbawczy sens cierpienia i czerpiemy otuchę na długiej drodze, która wiedzie do radości Przyjaciół Bożych”.

sługa Boży kard. Stefan Wyszyński

Więcej informacji w dziale „Polecane publikacje”: Via crucis. Droga krzyżowa. Historia i duchowość nabożeństwa oraz antologia współczesnych rozważań »

NIEDZIELA BIBLIJNA w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie
Komentarze do czytań III Tydzień Wielkiego Postu | od 19 do 25 marca 2017 r. - Ks. dr Adam Dynak