Ta wspólna inicjatywa Wydziału Teologicznego UKSW i Bractwa Słowa Bożego, jest próbą odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie kształtowania kadr liderów, którzy mogliby podjąć dzieło przekazu orędzia biblijnego w poszczególnych jednostkach (parafie, domy zakonne, wspólnoty modlitewne). Jest też konkretnym głosem w dyskusji wokół kształtu i sposobu przekazu wiedzy biblijnej w zakresie potrzeb diecezji oraz pomocą w pogłębianiu własnego zainteresowania Biblią.

Celem głównym tych studiów jest przygotowanie kompetentnej kadry do animacji duszpasterstwa biblijnego. Będzie on realizowany poprzez cztery cele:

 • cel intelektualny: przekaz podstawowych wiadomości o Biblii, środowisku jej powstania, kulturach, które na nią wpłynęły oraz o wpływie kulturowym samej Biblii;
 • cel duchowy: propagowanie duchowej lektury Biblii, Lectio Divina;
 • cel liturgiczny: przygotowanie do głębszego przeżywania Liturgii Słowa;
 • cel katechetyczny: propagowanie katechezy biblijnej.

Zgodnie z założeniami i określonymi wyżej celami, odbiorcami tego programu mają się stać przede wszystkim:

 • liderzy grup parafialnych, którzy mieliby się zająć w parafiach jakąś formą przekazu biblijnego;
 • animatorzy ruchów kościelnych, chcący z większą łatwością wykorzystywać w swej   posłudze Pismo Święte;
 • moderatorzy grup parafialnych i modlitewnych;
 • lektorzy Słowa Bożego;
 • odpowiedzialni za formację i animację życia wspólnego w domach zakonnych;
 • nauczyciele oraz katecheci chcący pogłębić swoją wiedzę biblijną;
 • wszyscy zainteresowani Biblią, którzy chcą pogłębić jej znajomość.

W dwuletnim programie studium znajdą się zagadnienia introdukcyjne, związane ze środowiskiem, w jakim powstawał i kształtował się tak Stary jak i Nowy Testament, wprowadzenie do ksiąg biblijnych i ich podstawowa egzegeza. Kolejnym elementem Studium będą zagadnienia związane z zastosowaniem Biblii w liturgii, w duszpasterstwie. Bardzo istotnym składnikiem tej formacji będzie również wprowadzenie słuchaczy w metodę czytania Biblii – Lectio Divina.

Warunkiem dla rozpoczęcia tego studium jest posiadanie dyplomu magisterskiego (niekoniecznie z teologii).

Wszelkie informacje »

Psalm 137 (136) /wg BT wyd. 4/
Psalm 138 (137) /wg BT wyd. 4/