Ostatnie dnie rekrutacji na Podyplomowe Studia Formacji Biblijnej na UKSW

Podyplomowe Studia Formacji Biblijnej na UKSW to dwuletni program (4 semestry), dzięki któremu na nowo odkryjesz i poznasz Biblię. Jest to oferta studiów zaocznych kierowana do osób z wykształceniem wyższym. Zajęcia prowadzone będą tylko w soboty. To jedyne warszawskie studia podyplomowe z biblistyki, których ukończenie daje dyplom studiów wyższych!

Celem Podyplomowych Studiów Formacji Biblijnej jest zarówno przygotowanie kompetentnej kadry do animacji duszpasterstwa biblijnego. W tym celu, w toku studiów uczestnicy otrzymają podstawowe wiadomości o Biblii, środowisku jej powstania, kulturach, które na nią wpłynęły oraz o wpływie kulturowym samej Biblii; jak również propagowanie duchowej lektury Biblii, Lectio Divina, przygotowanie do głębszego przeżywania Liturgii Słowa oraz propagowanie katechezy biblijnej.

Program studiów na najbliższy rok:

Teologia Pisma Świętego – Pięcioksiąg – Prorocy – Księgi historyczne Starego Testamentu – Geografia i kultura starożytnego – Bliskiego Wschodu – Historia Biblii – Duchowość biblijna – Biblia i cyfryzacja.

W kolejnym roku:

Corpus Paulinum – Tło kulturowe Biblii Greckiej – Metody pracy duszpasterskiej z Biblią – Dzieje Apostolskie – Listy katolickie – Pisma Janowe – Psalmy i literatura mądrościowa – Ewangelie – Biblia w wychowaniu – Biblia w kulturze zachodniej i kulturach świata.

Więcej informacji: http://psfb.uksw.edu.pl oraz https://teologia.uksw.edu.pl/node/1545

Rekrutacja: https://www.podyplomowe.uksw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=WT-P-FW-FB&kategoria=

Kontakt: Wydział Teologiczny UKSW pok. 48 (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa)

Tel. 22/56188 75, wtz@uksw.edu.pl, a.grobelska@uksw.edu.pl.

Psalm 137 (136) /wg BT wyd. 4/
Psalm 138 (137) /wg BT wyd. 4/