Zapraszamy na wykład ks. dr Mariusza Szmajdzińskiego w dniu 25 listopada 2013 r. 

o godz. 19.30, w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym.

Temat wykładu – Ogólne wprowadzenie w lekturę Pięcioksięgu.

Pięcioksiąg to lektura, która stanowi wspaniałe wyzwanie. Otwiera on przed czytelnikiem nie tylko świat Biblii, ale już od samego początku staje się skarbnicą mądrości, z której można wydobywać odpowiedź na pytanie stawiane przez człowieka każdej epoki. Już pierwsze stronice Księgi Rodzaju mówią o pochodzeniu świata i człowieka. Ich źródłem jest Bóg, który to, co stworzył było dobro. Wszechmocny Stwórca oddał ten wspaniały świat człowiekowi, obdarzając go nieśmiertelnością. Człowiek jednak to dobro zaczął niszczyć poprzez grzech rozrastający się z niebywałą siłą, poczynając od grzech pierworodnego, poprzez bratobójstwo, gniew, nieczystość, braku szacunku, a kończąc na pysze – pierwszym grzechu głównym. Bóg jednak nie pozostawił dzieła przez siebie stworzonego. Po dokonaniu oczyszczenia wodami potopu rozpoczyna się historia wkraczania Boga w dzieje człowieka i narodu. Zawierał On przymierze, czyli szczególną więź, z tymi, którzy stali się praojcami ludzkości, wiary i narodu. Bóg tak bliski widział ucisk niedolę swojego ludu. Biorąc go w obronę wyprowadził z niewoli i ustanowił swoim synem pierworodnym (Księga Wyjścia). Boże ojcostwo objawiło się nie tylko w prowadzeniu za rękę przez pustynię, zapewniając tam pożywienie i bezpieczeństwo, ale także w mądrej pedagogii. Bóg bowiem wraz z ponownym przymierzem nadał Prawo, które wskazywało, co jest dobre, a złe, czyli co czynić, a czego unikać. Dzięki nim człowiek był wezwany do świętości (Księga Kapłańska). To kolejny poziom w skarbnicy mądrości Pięcioksięgu. Ta długa wędrówka Ludu Wybranego przez pustynię, naznaczona niewiernością „syna pierworodnego” względem swojego Ojca, który zawsze był gotowy okazywać mu miłosierdzie (Księga Liczb), kończy się na przedpolach Ziemi Obiecanej (Księga Powtórzonego Prawa). Już sam jej widok napełniał radością błądzących Izraelitów, a czytającemu uważnie Pięcioksiąg pozwala spojrzeć na to, co stanowi naszą prawdziwą ojczyznę – niebo. Czy nie jest to wspaniała skarbnica mądrości? Czy nie jest to wspaniała lektura? Jest! I choć czasami trzeba przy czytaniu Pięcioksięgu przedzierać się przez długie powtarzające się opisy, niekończące się genealogie, gąszcz często już niezrozumiałych przepisów prawnych, to warto czytać, aby poznać, kogo stworzył Bóg i co dla niego przygotował.

Teksty Mesjańskie ST wykład 18.11.2013 r.
Apokalipsa św. Jana - wykład 02.12.2013 r.