PIĘCIOKSIĄG – wykład 12.05.2014 r.

Zapraszamy na wykład ks. dr Mariusza Szmajdzińskiego o godz. 19.30,

miejsce – Warszawa, Pl. Teatralny 20, Kościół Środowisk Twórczych.

Temat wykładu :”Księga Liczb – narodowy spis ludności na pustyni”.

Lectio divina - 10 maja 2014 r. modlitewne czytanie Pisma Świętego
Apokalipsa św. Jana – wykład 19.05.2014 r.