10 października o. Waldemar Linke rozpoczyna nowy cykl wykładów z Ksiąg Nowego Testamentu. Przedmiotem wykładów będą Pisma Janowe i List do Hebrajczyków.

Listy św. Jana to grupa Ksiąg Nowego Testamentu zaliczana ze względu na osobę Autora do Pism Janowych, a ze względu na konwencję literacką do Listów Powszechnych (czyli Katolickich), a więc nie mających określonego adresata. Nie tworzą jednak spójnego i tradycją kościelną powiązanego bloku. Na ile kryterium autorstwa może stanowić podstawę do ich jedności, to kwestia otwarta. Pisma te posługują się bardzo specyficznym, niedosłownym językiem, a więc nie zawsze są łatwe do zinterpretowania czy wręcz do zrozumienia. Wspólna lektura tych tekstów poprzedzona wstępami ogólnymi może to ułatwić. Przesłanie tych Ksiąg jest zaś bardzo ważne dla kształtowania się naszej wiary i tożsamości Kościoła.

List do Hebrajczyków to inne trudne do zrozumienia pismo Nowego Testamentu, ponieważ posługuje się obrazami wziętymi z życia religijnego judaizmu okresu Drugiej Świątyni, ale przetworzonego przez doświadczenie zniszczenia przybytku. Często cytuje Stary Testament, co nie zawsze pomaga w lekturze chrześcijańskiemu czytelnikowi. Można porównać sposób korzystania ze świętych tekstów judaizmu w tym tekście i np. w Apokalipsie. W ten sposób możemy zobaczyć różne sposoby chrystologicznej i chrześcijańskiej interpretacji Starego Testamentu.

Biblia pod Lupą: Ewangelia miłosierdzia według Rembrandta
Komentarze do czytań XXVIII Tydzień Zwykły | od 9 do 15 października 2016 r. - Anna Kaszubowska