Badania antropologicznokulturowe są szczególnie ważne, gdy przedmiotem ich jest pogranicze kultur i kultura pogranicza. Fenomenem takiego rodzaju jest wysiłek badawczy podjęty przez ks. dr. Krzysztofa Siwka. Zaprezentowana przez Niego praca oparta jest na świadomie wybranym i w samodzielny sposób zsyntetyzowanym fundamencie metodologicznym. Dociekania Autora oparte są na gruntownej wiedzy historycznej i filologicznej.
Księgę Mądrości i tę pracę łączy wspólna i ważna dla odbiorcy tego tekstu cecha. Obydwa teksty stanowią przykład spotkania myśli religijno-teologicznej z podejściem humanistycznym. W kontekście humanizmu chorobliwie odrzucającego swe religijne korzenie oraz religijności chroniącej się w zamkniętym świecie własnych wartości jest to przejaw żywej tradycji jednoczącej dwa spojrzenia na człowieka i kulturę, w których odniesienie do Boga i Jego Prawa jest fundamentalne. Jest to podejście bardzo oryginalne nie tylko na skalę polskiego, czy tym bardziej polskojęzycznego dorobku naukowego poświęconego Mdr.

Zobacz cały opis »

Komentarze do czytań XXXI Tydzień Zwykły | 30.10 - 5.11.2016 r. - Tomasz Herbich
Zmiany w kalendarzu LSB | 7 listopada 2016 r.