W ostatnią niedzielę 19 marca  odbyła się kolejna niedziela biblijna zorganizowana przez nasze bractwo. Tym razem zaprosiła nas parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie.

Hasłem  tej niedzieli był werset: ​​„Kto będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki” ( J 4,14a)

Słowo Pańskie pomagał zgłębiać nam oraz całej wspólnocie parafialnej ks. dr Mirosław Jasinski, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Przed mszami św. przedstawiciele wspólnot działających w parafii czytali fragmenty Pisma Świętego, wprowadzając wiernych w treść czytań III Niedzieli Wielkiego Postu.

Po mszy św. dziecięcej był czas na poznawanie Pisma Świętego poprzez gry i zabawy. Jak zwykle spotkaliśmy się z bardzo licznym udziałem najmłodszych. W trakcie zabaw widać było, jak  hojnie maluchy zostały obdarzone talentami plastycznymi. Natomiast gra planszowa wzbudzała wiele emocji.

Wieczorem,  przy bardzo licznym udziale wiernych, zostało odprawione nabożeństwo gorzkich żali z kazaniem pasyjnym.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować księdzu proboszczowi Grzegorzowi Kucharskiemu oraz księżom wikariuszom za bardzo ciepłe przyjęcie oraz czynne włączenie się w celebrację tej szczególnej niedzieli.

Wkrótce w naszej galerii zamieścimy zdjęcia z tego wydarzenia.

Msza św. z okazji 20 rocznicy RZK AW
Psalm 146 (145) /wg BT wyd. 4/