28 stycznia odbyła się kolejna lekcja biblijna pt. : „Słowo dające się na ofiarę” (Rdz 22).

Lekcję i nabożeństwo Słowa Bożego poprowadził o. Waldemar Linke, który zwrócił uwagę słuchaczy na całkowite posłuszeństwo Abrahama wobec poleceń Boga.

Podczas nabożeństwa Słowa Bożego rozważaliśmy następujące fragmenty Pisma Świętego:

I czytanie: Rdz 22

Psalm responsoryjny: 50, 14-23

II czytanie: Hbr 11, 17-32

Ewangelia: Mk 15, 1-14

11. Powołanie pierwszych współpracowników Mt 4,18-22
Psalm 95 (94) /wg BT wyd. 4/