Zapraszając co tydzień do lektury „Rozważań nad Księgą Psalmów”, zachęcamy do modlitwy  słowami psalmów. O jednym ze sposobów takiej modlitwy pisze o. Michał Baranowski w rozważaniach do Psalmu 108.

„Niech będzie to także dla nas przykład zachęcający do modlitwy fragmentami różnych psalmów, a więc do tworzenia „własnych” psalmów składających się z wybranych wersetów. Każdy taki nowy psalm będzie miał przecież własną okoliczność powstania i intencję.”

Psalm 108 (107) /wg BT wyd. 4/
Komentarze do czytań VI Tydzień Wielkanocny | od 1 do 7 maja 2016 r. – kleryk Mateusz Nycz