Zapraszamy na wykład ks. dr Piotra Klimka o godz. 19.30,

w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym 20 w Warszawie.

Temat wykładu : „Mesjanizm okresu perskiego i hellenistycznego (Daniel i in.)”

Apokalipsa św. Jana – wykład 31.03.2014 r.
PIĘCIOKSIĄG – wykład 14.04.2014 r. ks. dr Mariusza Szmajdzińskiego