Informujemy uczestników poniedziałkowych spotkań Laboratorium Słowa Bożego, że 2 maja odbędzie się kolejny wykład z cyklu Prorocy Starego Testamentu, poprowadzi go ks. dr Piotr Klimek.

Prosimy też o zapoznanie się ze zmianami w kalendarzu spotkań LSB.

Komentarze do czytań V Tydzień Wielkanocny | 24-30 kwietnia 2016 r. – dr Joanna Jaromin
Psalm 108 (107) /wg BT wyd. 4/