Wykład 1 – 9.10.2017 r.

Wykład 2 – 13.11.2017 r.

Wykład 3 – 11.12.2017 r.

Wykład 4 – 8.1.2018 r.

Wykład 5 – 12.2.2018 r.

Wykład 6 – 12.3.2018 r.

Wykład 7 – 14.5.2018 r.

Wykład 8 – 28.5.2018 r.

Wykład 9 – 11.6.2018 r.

LSB - Prorocy biblijni okresu perskiego i hellenistycznego - Ks. dr Piotr Klimek
LSB - Księgi mądrościowe ST (Syr, Pnp) - ks.dr Leszek Rasztawicki