Laboratorium Słowa Bożego, poniedziałkowe spotkania w Kościele Środowisk Twórczych, pl. Teatralny 20 w Warszawie.

 

Wykład 1 – 5 X 2015 r.

Wykład 2 – 2 XI 2015 r.

Wykład 3 – 23 XI 2015 r.

Wykład 4 – 7 XII 2015 r.

Wykład 5 – 1 II 2016 r.

Wykład 6 – 7 III 2016 r.

Wykład 7 – 4 IV 2016 r.

Wykład 8 – 2 V 2016 r.

Wykład 9 – 13 VI 2016 r.