Laboratorium Słowa Bożego, poniedziałkowe spotkania w Kościele Środowisk Twórczych, pl. Teatralny 20 w Warszawie.

 

Wykład 1 – 3 X 2016 r.

Wykład 2 – 28 XI 2016 r.

Wykład 3 –  5 XII 2016 r.

Wykład 4 –  2 I 2017 r.

Wykład 5 – 6 II 2017 r.

Wykład 6 – 6 III 2017 r.

Wykład 7 – 3 IV 2017 r.

Wykład 8 – 5 VI 2017 r.

Wykład 9 – 12 VI 2017 r.

LSB – Apokalipsa według św. Jana – o. dr hab. Waldemar Linke CP
LSB – Listy św. Jana i List do Hebrajczyków – o. dr hab. Waldemar Linke