Wykład 1 – 23.10.17 r.

Wykład 2 – 30.10.17 r.

Wykład 3 – 6.11.17 r.

Wykład 4 – 4.12.17 r.

Wykład 5 – 5.2.18 r.

Wykład 6 – 5.3.18 r.

Wykład 7 – 30.4.18 r.

Wykład 8 – 7.5.18 r.

Wykład 9 – 4.6.18 r.

Spotkania ze Słowem Bożym 2016/17
LSB - Wybrane tematy teologiczne historii deuteronomistycznej - ks. dr Mariusz Szmajdziński