Wykład 1 – 10 X 2016 r.

Wykład 2 – 17 X 2016 r.

Wykład 3 – 21 XI 2016 r.

Wykład 4 – 19 XII 2016 r.

Wykład 5 – 16 I 2017 r.

Wykład 6 – 20 II 2017 r.

Wykład 7 – 13 III 2017 r.

Wykład 8 – 15 V 2017 r.

Wykład 9 – 19 VI 2017 r.

LSB – Prorocy biblijni VI w. przed Chrystusem – ks. dr Piotr Klimek
LSB - Księgi mądrościowe ST - Księga Psalmów - ks. dr Leszek Rasztawicki