Laboratorium Słowa Bożego, poniedziałkowe spotkania w Kościele Środowisk Twórczych, pl. Teatralny 20 w Warszawie.

Wykład 1 – 24 X 2016 r.

Wykład 2 – 7 XI 2016 r.

Wykład 3 – 23 I 2017 r.

Wykład 4 – 30 I 2017 r.

Wykład 5 – 27 II 2017 r.

Wykład 6 – 27 III 2017 r.

Wykład 7 – 24 IV 2017 r.

Wykład 8 – 22 V 2017 r.

Wykład 9 – 29 V 2017 r.

LSB – Listy św. Jana i List do Hebrajczyków – o. dr hab. Waldemar Linke
LSB – Księgi historyczne ST – dr Anna Twardziłowska