Laboratorium Słowa Bożego, poniedziałkowe spotkania w Kościele Środowisk Twórczych, pl. Teatralny 20 w Warszawie.

Wykład 1 – 31 X 2016 r.

Wykład 2 – 14 XI 2016 r.

Wykład 3 – 12 XII 2016 r.

Wykład 4 – 9 I 2017 r.

Wykład 5 – 9 II 2017 r.

Wykład 6 – 20 III 2017 r.

Wykład 7 – 8 V 2017 r.