LSB - Księgi mądrościowe | ks.dr Leszek Rasztawicki
Diaspora i jej pisma | ks. dr Piotr Klimek