Laboratorium Słowa Bożego, poniedziałkowe spotkania w Kościele Środowisk Twórczych, pl. Teatralny 20 w Warszawie.

Wykład 1 – 12 X 2015 r.

Wykład 2 – 16 XI 2015 r.

Wykład 3 – 21 XII 2015 r.

Wykład 4 – 18 I 2016 r.

Wykład 5 – 15 II 2016 r.

Wykład 6 – 21 III 2016 r.

Wykład 7 – 18 IV 2016 r.

Wykład 8 – 16 V 2016 r.

Wykład 9 – 6 VI 2016 r.

LSB – Prorocy biblijni VII w. przed Chrystusem - ks. dr Piotr Klimek
LSB – Prorocy biblijni VI w. przed Chrystusem – ks. dr Piotr Klimek