Laboratorium Słowa Bożego, poniedziałkowe spotkania w Kościele Środowisk Twórczych, pl. Teatralny 20 w Warszawie.

Wykład 1 – 19 X 2015 r.

 

Wykład 2 – 30 XI 2015 r.

 

Wykład 3 – 28 XII 2015 r.

 

Wykład 4 – 4 I 2016 r.

 

Wykład 5 – 25 I 2016 r.

 

Wykład 6 – 21 II 2016 r.

 

Wykład 7 – 29 II 2016 r.

 

Wykład 8 – 25 IV 2016 r.

 

Wykład 9 – 23 V 2016 r.

 

Lectio divina - o. dr Waldemar Linke CP
LSB - Księgi historyczne Starego Testamentu - ks. dr Mariusz Szmajdziński