Zaproszony przez Wspólnotę Jerozolimską o. dr Waldemar Linke CP prowadził wykłady o „Lectio divina”.

Miejsce wykładów:
Rektorat rzymskokatolicki Matki Boskiej Jasnogórskiej
Warszawa, ul. Łazienkowska 14

Daty spotkań (pierwsze soboty miesiąca):

1. wykład: 5.10.2013 r.

2. wykład: 9.11.2013 r.

3. wykład: 7.12.2013 r. 

4. wykład: 4.01.2014 r.  

5. wykład: 1.02.2014 r.

6. wykład: 1.03.2014 r.

7. wykład: 5.04.2014 r.

8. wykład: 10.05.2014 r. 

9. wykład: 7.06.2014 r.

LSB - Księgi Mądrościowe Starego Testamentu - ks. dr Leszek Rasztawicki