Chrześcijaństwo to religia, która nie opiera się na księdze jako na zamkniętej formie objawienia, pozwalającej uznać słowa Boże skierowane do ludzkości za wydarzenie czysto historyczne.

Bóg ciągle mówi do swojego ludu. Z drugiej zaś strony Bóg kieruje wciąż to samo przesłanie, które  – jak każdy komunikat – rozwija się w czasie.

 

Aby móc powiedzieć, że słuchamy Słowa Bożego, nie możemy zamknąć się ani w ulotności współczesności i osobistych przeżyć, ani też w skorupie historyzmu. Komunikat jest czytelny, jeśli znamy go w całości – od początku do końca lub przynajmniej do miejsca, do którego został wypowiedziany. Jak nie wystarczy ograniczyć się do Pisma Świętego, którego kanon jest zamknięty, tak też nie można zdać się tylko na doświadczenie religijne jako jedyny kanał objawienia. Życie religijne, pełne i autentyczne, musi łączyć ze sobą znajomość Pisma Świętego, zakorzenienie w Tradycji chrześcijańskiej i wrażliwość na działanie Ducha Świętego.

 

Laboratorium Słowa Bożego jest pomocą tylko w zakresie tej pierwszej potrzeby chrześcijanina. Stawia sobie za cel zbliżenie się do tekstu i przesłania Pisma Świętego na tyle, na ile może to uczynić przeciętny członek Kościoła pod kierunkiem odpowiedniego przewodnika. Celem zajęć
w ramach Laboratorium jest lepsze rozumienie czytanych tekstów, co wymaga zobaczenia ich na miarę możliwości bez pośrednictwa tłumacza. Minimum, które powinni uzyskać uczestnicy, jest świadomość tego, co z tłumaczenia czyni interpretację.

 

Zajęcia polegają na dzieleniu się wiedzą oraz intuicjami interpretacyjnymi. Nie obejmują medytacji, wymiany przeżyć religijnych czy innych aktów pobożności, choć do nich mają prowadzić. Przewidują dialog kierowany, nie wykład.

 

Rozpoczynamy od Apokalipsy świętego Jana. Księga ta wprowadza nas w istotę tego, co jest objawieniem. Pokazuje ona otwarty dialog Boga z człowiekiem w formie kulturowej głęboko zakorzenionej w Starym Testamencie, a jednak całkowicie chrześcijańskiej. Jest to znakomite pole do zdobywania doświadczeń użytecznych przy czytaniu tak Starego, jak i Nowego Testamentu.

 

Zapraszamy do uczestnictwa!

Kiedy?   Informacje o spotkaniach w dziale Aktualności

Jak często?  Co tydzień w poniedziałki o godz. 19.30

Gdzie?   W Kościele rektorskim pw. św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła

( Kościół Środowisk Twórczych )        Pl. Teatralny 20 w Warszawie.