W poniedziałek 23 listopada 2015 r. wykład „Prorocy biblijni VII w. przed Ch.” poprowadzi ks. dr Piotr Klimek.

Zaplanowany na ten dzień wykład ks. dr Leszka Rasztawickiego poświęcony Księgom Mądrościowym Starego Testamentu odbędzie się 4 stycznia 2016 r.

Za zmianę w programie wykładów przepraszamy.

Spotkania ze Słowem Bożym
Psalm 85 (84) /wg BT wyd. 4/