Zapraszamy na kolejny rok spotkań Laboratorium Słowa Bożego, które odbywają się w Kościele Środowisk Twórczych przy ul. Senatorskiej 18B w poniedziałki w godz. 19.30 – 21.00.
Spotkania mają formę otwartego wykładu biblijnego prowadzonego przez warszawskich biblistów, wykładowców akademickich:

  • dr hab. Barbarę Strzałkowską, prof. UKSW
  • o. dra hab. Waldemara Linke CP, prof. UKSW
  • ks. dra Piotra Klimka
  • dra Mateusza Krawczyka

Tematy tegorocznych spotkań:

  • I poniedziałek miesiąca – ks. dr P. Klimek „Antropologia w ST i NT”
  • II poniedziałek miesiąca – dr M. Krawczyk „Corpus Paulinum”
  • III poniedziałek miesiąca – o. dr hab. W. Linke CP „Ewangelia Janowa”
  • IV poniedziałek miesiąca – dr hab. B. Strzałkowska „Ewangelie synoptyczne – Mk”

Pierwszy wykład odbędzie się 4 października.

Serdecznie zapraszamy!

Komentarze do czytań – XXV Tydzień Zwykły | od 19 do 25 września 2021 r. - dk. Mariusz Kowalski
Rozważania ewangeliczne | od 26 września do 2 października 2021 r. - o. Tytus Mariusz Boguszyński OFM