W poniedziałek 28 maja odbyło się pierwsze spotkanie Kręgu biblijnego pod kierunkiem o. dr hab. Waldemara Linke. Przygotowanie do formacji w Kręgu biblijnym miało miejsce podczas Niedzieli biblijnej, którą prowadziliśmy 20 czerwca (uroczystość Zesłania Ducha Świętego) w ww. parafii. Pierwsze spotkanie było poświęcone fragmentowi z Księgi Rodzaju (2,15-25). Zaczęło się i skończyło modlitwą, i trwało ponad 2 godziny. Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie na spotkanie i otwartość w przyjmowaniu Bożego słowa. Następne zaplanowano na 11 czerwca.

 

Krąg biblijny ulotka.pdf

Krąg biblijny ulotka.pdf

Szkoła Mądrości Krzyża - 2018/2019
Komentarze do czytań - IX tydzień zwykły | od 3 do 9 czerwca 2018 r. - ks. Błażej Węgrzyn