Zapraszamy do modlitewnej lektury Komentarzy do czytań V Tygodnia Zwykłego.

Komentarze zostały opracowane pod redakcją o.Artura Kiliszka CP przez Krąg Biblijny z parafii pw. Krzyża Świętego i Św. Mikołaja w Biezdrowie – archidiecezja poznańska.

Komentarze dostępne są  pod zakładką

Komentarz do czytań

LABORATORIUM SŁOWA BOŻEGO – zapraszamy na wykład 02.02.2015 r. o godz. 19.30
Nabożeństwo Słowa Bożego - 12 lutego 2015 r.