Zapraszamy do modlitewnej lektury Komentarzy do czytań IV Tygodnia Zwykłego.

Autorem komentarzy jest Ks. prof. Janusz Kręcidło UKSW w Warszawie.

Komentarze dostępne są  pod zakładką

Komentarz do czytań

LABORATORIUM SŁOWA BOŻEGO – zapraszamy na wykład 26.01.2015 r. o godz. 19.30
Psalm 44