Zapraszamy do modlitewnej lektury Komentarzy do czytań III Tygodnia Zwykłego.

Autorem komentarzy jest Jerzy Dzierżyński.

Komentarze dostępne są  pod zakładką

Komentarz do czytań

Komentarze do czytań III Tydzień Zwykły (25-31 stycznia 2015 r.)- Jerzy Dzierżyński
Psalmy 42 i 43