Zapraszamy do modlitewnej lektury Komentarzy do czytań I Tygodnia po Narodzeniu Pańskim.

Autorem komentarzy jest ks. Dariusz Dogondke.

Komentarze dostępne są  pod zakładką

Komentarz do czytań

Boże Narodzenie 2014
Psalm 38