Zapraszamy do modlitewnej lektury Komentarzy do czytań II Tygodnia po Narodzeniu Pańskim.

Autorem komentarzy jest o. dr hab. Waldemar Linke.

Komentarze dostępne są  pod zakładką

Komentarz do czytań

Psalm 38
Psalm 39