W lutym 2017 roku Bractwo Słowa Bożego zostało przyjęte w poczet członków Katolickiej Federacji Biblijnej (Catholic Biblical Federation – CBF), międzynarodowego stowarzyszenia katolickiego zrzeszającego ponad 300 katolickich organizacji biblijnych w ok. 130 krajach na całym świecie. CBF została założona w 1969 roku i jest owocem postanowień II Soboru Watykańskiego w zakresie krzewienia wiedzy biblijnej.

Celem CBF jest promowanie i rozwijanie biblijnej posługi duszpasterskiej, aby Słowo Boże było natchnieniem człowieka we wszystkich obszarach życia, aktywne uczestniczenie w misji ewangelizacyjnej Kościoła poprzez rozgłaszanie Dobrej Nowiny o miłości Boga do wszelkiego stworzenia, wymiana i wzajemne dzielenie się doświadczeniem i przemyśleniami duszpasterstwa biblijnego pomiędzy członkami Federacji.

Bractwo Słowa Bożego może podzielić się z innymi stowarzyszeniami swoim doświadczeniem w prowadzeniu apostolatu biblijnego. Mamy na swoim koncie zarówno sukcesy, jak i porażki. Dzięki uczestnictwu w CBF możemy także korzystać z doświadczeń innych organizacji rozsianych po całym świecie. Wszystkim członkom CBF przyświeca realizacja wspólnego celu, a jest nim upowszechnianie wiedzy biblijnej, która prowadzi do codziennej więzi ze Słowem Bożym wśród wiernych Kościoła Katolickiego.

The Bible and Cultures. 13-14 XI 2017 r.
Święty Paweł od Krzyża. Żywy charyzmat i aktualna mistyka - 25 XI 2017