W ostatni czwartek 29 października br. rozpoczęliśmy tegoroczne  lekcje biblijne i Nabożeństwa Słowa Bożego w ramach cyklu „ Słowo Boże pokarmem dla naszych umysłów”.

Z lekcji o. dra hab. Waldemara Linke pt. „Słowo, na które trzeba czekać cierpliwie” (Rdz 16,1-16) dowiedzieliśmy się o niecierpliwości Abrama, któremu trudno było bezgranicznie zaufać słowu Boga, że stanie się ojcem wielkiego narodu, i który próbował, na ziemski sposób i za namową żony Saraj, stać się tym ojcem za pośrednictwem niewolnicy Hagar. Narodziny Izmaela wniosły jednak w dom Abrahama niesnaski i zamęt. Bóg mimo to nie odrzucił Izmaela, choć był on owocem braku wiary, i dał jemu również być ojcem wielkiego narodu. Trzeba Bogu zaufać, choć na spełnienie się Jego Słowa trzeba czasem cierpliwie czekać. Ta cierpliwość jest niezbędna w  procesie dojrzewania wiary, do której dojrzewał również Abraham, uważany za „ojca naszej wiary”.

Lekcje i Nabożeństwa odbywają się dwa razy w miesiącu w czwartki w małej kaplicy na tyłach kościoła pw. Najczystszego Serca Maryi przy ul. Chłopickiego 2 (plac Szembeka). W lekcji i Nabożeństwie poza osobami z Bractwa wzięło udział około dwunastu nowych słuchaczy – miejscowych parafian, a także miejscowy diakon, celebrujący Nabożeństwo i udzielający na jego zakończenie Komunii Świętej. Nasza misja szerzenia Słowa Bożego obejmuje zatem coraz większy krąg słuchaczy. Mamy nadzieję, że odpowiednia informacja o tych spotkaniach dotrze do szerszego kręgu zainteresowanych.

Waldemar Jakuboze
Kanclerz Bractwa Słowa Bożego

Spotkania ze Zmartwychwstałym
Ps 83 (82) /wg BT wyd. 4/