II Niedziela Wielkiego Postu (rok A)

Wstańcie! Nie bójcie się!

I czytanie (Rdz 12, 1-4a)

Słowo Boga zachęca nas do wyjścia. Ważniejsze od tego dokąd mamy dojść jest to, skąd i dlaczego wyruszamy. Przewodnikiem w tej niezwykłej i tajemniczej podróży jest Abraham, który słysząc słowo, pewnie do końca go nie rozumie, ale to co jest ważniejsze – jest jemu posłuszny. To posłuszeństwo sprawia, że możemy podjąć to trudne doświadczenie, któremu towarzyszy zawsze błogosławieństwo, czyli chodzenie w Jego obecności.

 

Psalm responsoryjny (Ps 33, 4-5. 18-20.22)

Miłosierdzie Boga to najwyższy i najgłębszy sposób Jego działania wobec człowieka. Psalmista zaprasza nas dzisiaj do wyrażenia naszej odpowiedzi na tę obecność, która się realizuje poprzez słowo, dzieła, miłość i łaskę. Bóg wchodzi z tym wszystkim w konkrety życia, staje się bliski temu, kto Go wyczekuje: jest pomocą i tarczą. Pomocą, kiedy zagrzewa do walki, tarczą, gdy przeciwnik jest silniejszy i zdaje się nas pokonywać. Dlatego wołamy: „Panie, niech nas ogarnia Twoja łaska”.

 

II czytanie (2 Tm 1, 8b-10)

Paweł, zwracając się do drogiego jego sercu Tymoteusza, także mówi o drodze: „Weź udział w trudach i przeciwnościach”. To są znamiona drogi: drogi Abrahama, Pawła, Tymoteusza i także mojej. Moc Boga, czyli Jego obecność w Chrystusie i przez Niego, jest gwarancją sensowności podejmowanych trudów: ta droga jest wypełniona światłem obecności Zmartwychwstałego.

 

Ewangelia (Mt 17, 1-9)

Światło Chrystusa Przemienionego zapowiada Jego Zmartwychwstanie. Mogę stać się tylko obserwatorem tego wydarzenia, albo pozwolić, aby stało się ono dla mnie lustrem, w którym dostrzegę moją drogę na górę Tabor, osobiste spotkanie z Chrystusem a przede wszystkim włąsną drogę do Jerozolimy. Własną to nie znaczy samotną. Przemienienie uczy nas, że do Jerozolimy idziemy za Jezusem, Jego drogą.

 

ks. Krzysztof Siwek

Walne Zebranie Członków Bractwa Słowa Bożego - 15 kwiecień 2014 r.
Apokalipsa św. Jana – wykład 17.03.2014 r.