Czytanie jest sztuką, której można się nauczyć. Powstają więc ogniska i warsztaty, gdzie osoby zainteresowane jakąś dziedziną sztuki mogą podnosić swą wiedzę i doskonalić umiejętności. Laboratorium Słowa Bożego, które działa przy kościele Duszpasterstwa Środowisk Twórczych p.w. św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła w Warszawie – Pl. Teatralny 20 (mapa) daje możliwość doskonalenia się w sztuce rozumienia Pisma Świętego pod okiem biblistów. Spotkania odbywają się w poniedziałki od 19:30 do 21:00. 

Studiowanie Pisma Świętego to nie tylko zdobywanie wiedzy, napełnianie umysłu nowymi informacjami. Różni się ono od szkolnej nauki, bowiem w szkole ocenia się za wiedzę, a nie za to, na ile wiedza stała się fundamentem życia. W rozważaniu i studiowaniu Prawa Bożego tkwi rdzeń mądrości, która prowadzi przez życie do Boga, przez doczesność do wieczności. Słowo Boże jest dla człowieka przewodnikiem na tej drodze, ale do tego trzeba je nie tylko znać, ale i zgodnie z nim postępować:

„Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce.
Przysiągłem i postanawiam przestrzegać Twoich sprawiedliwych wyroków.”
(Ps 119,105-106).

Jednak trudno pójść za tym, czego nie znamy lub nie rozumiemy. Dlatego potrzebne jest człowiekowi, który chce żyć w świetle tej lampy zapalonej dla nas przez Boga, podjęcie wysiłku poznawczego, uczenie się sposobów interpretowania Pisma Świętego. Najlepiej jest uczyć się poprzez praktykę pod okiem kogoś, kto jest specjalistą w danej dziedzinie. Na spotkaniach w Laboratorium Słowa Bożego uczestnicy uczą się, jak bibliści interpretują teksty Pisma Świętego. Zajęcia odbywają się w czterech cyklach tematycznych, każdy prowadzony przez innego naukowca. Średnio raz w miesiącu wypadają zajęcia z jednego cyklu. Miejsce tych spotkań jest łatwo osiągalne środkami komunikacji miejskiej.

 

Laboratorium Słowa Bożego w roku 2021 / 2022

 

Tegoroczne cykle wykładowe: 

ks. dr Piotr Klimek – Antropologia ST i NT  (I poniedziałek miesiąca)
dr Mateusz Krawczyk – Corpus Paulinum  (II poniedziałek miesiąca)
o. dr hab. Waldemar Linke, prof. UKSW – Ewangelia Janowa  (III poniedziałek miesiąca)
dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. UKSW – Ewangelie synoptyczne – Mk  (IV poniedziałek miesiąca)

Spotkania odbywają się w poniedziałki (od godz. 19.30 do 21.00) w Kościele Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przy ul. Senatorskiej 18B w Warszawie.

 

Laboratorium Słowa Bożego w roku 2020/2021

Tegoroczne cykle wykładowe:

ks. dr Piotr Klimek – Księgi machabejskie (1 – 4 Mach)
ks. dr Mariusz Szmajdziński – Corpus Paulinum
o. dr hab. Waldemar Linke, prof. UKSW – Ewangelia Janowa
dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. UKSW – Ewangelie synoptyczne (Mk)

Spotkania odbywają się w poniedziałki (od godz. 19.30 do 21.00) w Kościele Środowisk Twórczych przy ul. Senatorskiej 18B w Warszawie.

link do Kalendarza Google