Lingua Sacra | Historia Lingua Sacra | Kursy hebrajskiego i greki | Kurs łaciny | Nasi wykładowcy | Regulamin |
Plan zajęć

Od roku akademickiego 2019/2020 przy Bractwie Słowa Bożego rozpoczęła swoją działalność Szkoła
języków biblijnych Lingua Sacra. Jest to propozycja skierowana do osób chcących poszerzyć swoją
wiedzę w zakresie języków biblijnych – greckiego i hebrajskiego – oraz łaciny. Celem zajęć jest
przygotowanie i zaproszenie do samodzielnej lektury Pisma Świętego w językach oryginalnych oraz
do poznania i pogłębienia wiedzy o języku i kulturze łacińskiej.

Przygotowanie obejmuje cotygodniowe sobotnie zajęcia pod okiem doświadczonego wykładowcy –
biblisty lub filologa – przez 4 semestry akademickie (łącznie 120 godz. zajęć z każdego z języka).
Istnieje możliwość nauki wybranego języka lub kilku języków jednocześnie (zajęcia nie kolidują).

Od roku akademickiego 2020/2021 wprowadziliśmy nauczanie hybrydowe, które będzie
kontynuowane w Lingua Sacra jako stała praktyka – zajęcia prowadzone są stacjonarnie w
Warszawie na Bielanach przy ul. Płatniczej 83 i jednocześnie za pośrednictwem wideokonferencji
wraz z nagraniem. Nagrania z zajęć są udostępniane wszystkim słuchaczom studium. Nie musisz
mieszkać w Warszawie, by się z nami uczyć, a gdy opuścisz zajęcia – nadrobisz wszystko z nagrania!

 

W SKRÓCIE
– 4 semestry, każdy po 30 godz. zajęciowych
(w sumie 120 godz. zajęć przez 2 lata)

– zajęcia w Warszawie przy ul. Płatniczej 83 (siedziba Fundacji Rodzin Adopcyjnych)
lub online

– spotkania raz w tygodniu, w soboty

– ucz się jednego lub kilku języków na raz
(zajęcia z greki i hebrajskiego kolidują)

– 650 zł za semestr nauki jednego języka

 

Rekrutacja oraz więcej informacji:
dr Mateusz Krawczyk (sjb.linguasacra@gmail.com; +48 662 059 248).
Kwestionariusz zgłoszeniowy do pobrania