„Wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie dokonuje się, ponieważ Jezus przemawia” (Rz 10,17). Skoro tak, to gdzie można Go usłyszeć? Trwa bardzo intensywna walka o to, by Jego głos zamknąć w murach świątyń, by docierał tylko do tych, którzy już wierzą. Chrześcijańskie czy otwarte na chrześcijańskie przesłanie media mają do spełnienia ogromną rolę ewangelizacyjną. Dzięki nim Ewangelia wychodzi na agorę, główny plac współczesnej globalnej polis. Jak na każdym rynku panuje tu ogromny zgiełk i pomieszanie głosów, mieszają się ze sobą treści, języki, trudno nieraz wysłuchać w skupieniu tego, co wydaje się nam wartościowe, a do naszych uszu tłoczą się bezczelnie głośne nawoływania przekupniów. Jednak nie można zrezygnować z szansy, jaką stwarza głoszenie Dobrej Nowiny na agorze.

W głoszeniu tym nic nie zastąpi Pisma Świętego, poprzez które Bóg przemawia w ten sam, niezmienny od początku świata, ale jednocześnie zawsze aktualny sposób. Pismo Święte jest Bożym orędziem, którego aktualność na dziś odkrywamy ciągle na nowo, w każdym kolejnym „dziś”. Audycja „Słowo na wieki. Słowo na dziś” emitowana przez Radio Warszawa,
a produkowana przez Bractwo Słowa Bożego, jest jedną z form udziału w tym zadaniu „ulicznej ewangelizacji” poprzez środki masowej komunikacji.

Od poniedziałku do piątku codziennie wysłuchać możemy rozważań na dany dzień, a na stronie radiowarszawa.pl/slowo-na-wieki-slowo-na-dzis/slowo-na-wieki-slowo-na-dzismożemy znaleźć audycje archiwalne.