ZAPRASZAMY NA LABORATORIUM SŁOWA BOŻEGO

Cykl wykładów: „Pięcioksiąg cd. ( Wj, Kpł, Lb, Pwt )”

Wykład poprowadzi ks. dr Mariusz Szmajdziński.

Miejsce spotkania;  Kościół Środowisk Twórczych, Plac Teatralny 20, Warszawa
poniedziałek 22.06.2015 r.,  godz. 19.45.

                         

                                Drodzy słuchacze i wykładowcy

              Laboratorium Słowa Bożego i Nabożeństw Słowa Bożego

          Dziękujemy Wam za uczestnictwo w organizowanych przez Bractwo Słowa Bożego wykładach i konferencjach, i gratulujemy postawienia kolejnego kroku na drodze zbawienia.

   Zgodnie z Boską „pedagogią” Bóg objawia się człowiekowi stopniowo, według pewnego planu, który rozwija się w dziejach ludzkości od samego początku. Objawienie realizuje się w procesie zwanym historią zbawienia. Plan zbawienia jest przepowiedziany i opisany już przez natchnionych autorów Starego Testamentu. Głównym celem ekonomii zbawienia w Starym Testamencie jest przygotowanie nadejścia Chrystusa Odkupiciela. Obecność Chrystusa w dziejach objawiała się wcześniej, niż nastąpiło Jego wcielenie. Chrystus jest w sposób szczególny obecny w dziejach narodu izraelskiego opisanych w Starym Testamencie. Księgi Starego Testamentu dopiero w Nowym uzyskują i ujawniają swój pełny sens. Kościół uważa Księgi zarówno Starego jak i Nowego Testamentu za święte, w nich bowiem zawarty jest przekaz Objawienia Bożego. Jak pisze św. Hieronim „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

   Istnieje podwójny porządek poznania, różniący się źródłem i przedmiotem. Źródłem poznania może być rozum oraz wiara. Przedmiotem poznania jest prawda, którą można cząstkowo poznać przez rozum oraz prawda, którą można poznać jedynie przez Objawienie. Bóg obdarzając człowieka rozumem chce być przez niego poznawanym. Kto pragnie żyć w prawdzie musi dążyć do jej poznania. Rola rozumu polega na uzyskaniu pewnego zrozumienia treści wiary. Poznanie prawdy roznieca coraz większą miłość ku temu, co pragnie się poznać. Pragnienie prawdy każe rozumowi iść dalej i dalej. Ale umysł ludzki jest też w stanie zrozumieć swoje ograniczenie, jest w stanie pojąć, że istnieje prawda niepojęta, której nie może przeniknąć. Wiara mająca swoje źródło w Objawieniu Bożym, domaga się, aby jej przedmiot został poznany przy pomocy rozumu, rozum osiągając szczyt swoich poszukiwań uznaje, jak konieczne jest to, co ukazuje mu wiara. Nasz rozum może dostąpić jedynie poznania cząstkowego, nie może wyjść poza granice naszego pojmowania. Tylko wiara pozwala wniknąć do wnętrza tajemnicy i pomaga ją zrozumieć.

   Stąd też Liturgia Eucharystyczna zestawia ze sobą „dwa stoły”: stół słowa Bożego, zawierający pokarm zarówno Starego jak i Nowego Testamentu oraz stół Ciała Odkupiciela. Pokarm obu stołów oświeca umysł, umacnia wolę i rozpala serca ku miłości Bożej.

    Szczególne słowa podziękowania kierujemy ku naszym wykładowcom, którzy nie są przecież jedynie głosicielami słowa Bożego na zewnątrz, są również jego słuchaczami, gdyż słowo to przemawia do nas nieustannie. Wykładowca korzystając sam z otrzymanego przez Ducha Świętego daru, pomnaża go dzieląc się nim z  innym i cieszy się owocami otrzymanymi przez innych jak własnymi.

   Gorąco zapraszamy na cykl wykładów w nowym roku 2015/2016.

                                    Zarząd BSB

 

Zapraszamy na święcenia biskupie ks. Michała Janochę 14 czerwca 2015r.
Komentarze do czytań XX Tydzień Zwykły (16-22 sierpnia 2015 r.) - Ks. dr hab. Dariusz Dogondke