1. Laboratorium Słowa Bożego (LSB)

Będziemy mieli trzech wykładowców:

– ks. dr Piotr Klimek –  Teksty Mesjańskie ST

– ks. dr Mariusz Szmajdziński – Pięcioksiąg

– o. dr Waldemar Linke – c.d. Apokalipsy św. Jana.

Spotykania będą w każdy poniedziałek w 3 cyklach:

– pierwszy poniedziałek miesiąca – ks. dr P. Klimek

– drugi poniedziałek miesiąca – ks. dr M. Szmajdziński

– trzeci poniedziałek miesiąca – o. dr W. Linke

– czwarty poniedziałek miesiąca – Nabożeństwo Słowa Bożego .

Cykl spotkań LSB rozpoczynamy Nabożeństwem SB w dniu 28 października br.

UWAGA: wszystkie spotkania i Nabożeństwa LSB odbywać się będą

w Kościele Środowisk Twórczych na placu Teatralnym o godz. 19.30!!!

Mamy nadzieję, że dostępność tego kościoła zwiększy liczbę słuchaczy.

 

2. Ustalono terminarz Dni Skupienia :

22-23 listopada 2013

23-24 maja 2014

21-22 listopada 2014

23-23 maja 2015 r

 

W załączniku kalendarz spotkań LSB i Dni Skupienia

Zapraszamy na wykłady w kościele środowisk twórczych!