Komentarze do czytań – XX tydzień zwykły
od 19 do 25 sierpnia 2018 r. – Teresa Kołodziej

Niedziela, 19.08.2018 r.   Pierwsze czytanie: Prz 9, 1-6 Mądrość zaprasza na wielką, wystawną ucztę jedynie prostaczków. Nie ma nic do zaoferowania tym, którzy sami wszystko wiedzą najlepiej. Jeśli chcemy z tego suto zastawionego stołu coś spożyć, musimy najpierw stać się prostaczkami. Musimy być gotowi do porzucenia swoich błędnych przeświadczeń o własnej samowystarczalności. Mądrość jest hojna, pragnie rozdawać. Pozwólmy się obdarować.   … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XVIII tydzień zwykły
od 5 do 11 sierpnia 2018 – ks. dr Stanisław Jankowski

Niedziela, 5.08.2018 r.   Podobnie jak w ubiegłą niedzielę, słowo Boże orbituje dzisiaj wokół tematu chleba, a mówiąc ogólniej – wokół pożywienia. Człowiek, jak każdy żywy organizm, nie może się obyć bez „zasilania” z zewnątrz, czy to będzie chleb, woda, powietrze, czy światło. Do tych istotnych dla życia fizycznego elementów należą w przypadku człowieka także te natury duchowej, konieczne dla rozwoju życia wyższego. O chlebie mówi … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XVII tydzień zwykły
od 29 lipca do 4 sierpnia 2018 r. – Teresa Pieczyńska

Niedziela, 29.07.2018 r.   Pierwsze czytanie: 2 Krl 4, 42-44 Bohaterem dzisiejszego czytania jest prorok Elizeusz, mąż Boży, który przemawiał i działał w imieniu Boga Jahwe. Obie Księgi Królewskie poświęcają wiele miejsca i uwagi ludziom pozostającym w niezwykłej, wyjątkowej zażyłości z Bogiem, który wybierał ich, aby przemawiać przez nich do swojego ludu i wskazywać właściwą drogę postępowania. Odczytany fragment, dotyczący nakarmienia stu ludzi dwudziestoma chlebami … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XVI tydzień zwykły
od 22 do 28 lipca 2018 r. – o. dr hab. Waldemar Linke CP

Niedziela, 22.07.2018 r. Pierwsze czytanie: Jr 23,1-6 Odrzucenie złej władzy jest naturalnym odruchem społecznym w każdym ustroju. Jeśli pasterze nie dbają o powierzone im owce, jeśli je rozpraszają, zamiast gromadzić – władza traci mandat do jej sprawowania. Gdy chwieją się fundamenty instytucji politycznych, trzeba odwołać się do samych podstaw ładu: do wartości ponadczasowych, a ostatecznie do Boga jako ich źródła. Słowa proroka Jeremiasza, czy też … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XIV Tydzień Zwykły
od 8 do 14 lipca 2018 r. – ks. Krzysztof Wojtynia

Niedziela, 8.07.2018 r. Pierwsze  czytanie: Ez 2,2-5 Ezechiel (hebr. Jechezeel – Bóg mocny, Bóg czyni mocnym) należy do tzw. grupy proroków większych. Pochodził z rodu kapłańskiego i pełnił urząd kapłana, o czym świadczy język kapłański księgi. Razem z królem Jechoniaszem został deportowany do Babilonii. Sytuacja Izraela na wygnaniu była trudna, bowiem był to czas niewoli. Problemem było dochowanie wierności Bogu i Przymierzu. W tej sytuacji Bóg … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XIII Tydzień Zwykły
od 1 do 7 lipca 2018 r. – dr hab. Marek Kita

Niedziela, 1.07.2018 r. Pierwsze czytanie: Mdr 1, 13-15; 2, 23-24 Nasze zbawienie, czyli ratunek przed obsuwaniem się w śmierć, bezsens, daremność istnienia, wiąże się z uzdrawianiem spojrzenia na rzeczywistość, a zwłaszcza na jej Źródło i Fundament. Błąkamy się po własnym życiu zranieni pierworodnym kłamstwem – sugestią rajskiego Węża, że Bogu nie można ufać. Każdy grzech, zejście z właściwej drogi, ma u korzeni poczucie, że Bóg nas sztucznie ogranicza, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XII tydzień zwykły
od 24 do 30 czerwca 2018 r. – ks. Jarosław Kotula

Niedziela, 24.06.2018 r., uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Pierwsze czytanie: Iz 49,1-6 Kiedy obchodzimy uroczystości poświęcone świętym, łatwo przychodzi nam wyobrażać sobie niesłychane łaski, którymi zostali obdarzeni. Dzisiejszy fragment z proroctwa Izajasza jest dla nas wprowadzeniem do uroczystości św. Jana Chrzciciela i jest to Druga Pieśń Sługi Pańskiego. W czterech poematach o Słudze Pańskim powoli coraz lepiej poznajemy zapowiadanego Mesjasza i rodzaj Jego posłannictwa. … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XI tydzień zwykły
od 17 do 23 czerwca 2018 r. – ks. Mateusz Oborzyński

Niedziela, 17.06.2018 r. Pierwsze czytanie: Ez 17, 22-24 Pan Bóg posługuje się obrazami i symbolami wziętymi z naszego codziennego życia. Drzewo w języku biblijnym oznacza człowieka. Cedr na Bliskim Wschodzie był drzewem królewskim. Piękny, wysoki, zawsze zielony, uchodził za drzewo niemalże wieczne. Drzewo to wykorzystywano przy budowie pałaców królewskich, było zatem symbolem potęgi i kogoś dostojnego, np. króla. Bóg przez usta proroka Ezechiela zapowiada, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – X tydzień zwykły
od 10 do 16 czerwca 2018 r. – ks. dr Andrzej Pawlak

Niedziela, 10.06.2018 r. Pierwsze czytanie: Rdz 3,9-15 Dzisiejsze pierwsze czytanie daje nam analizę rozbicia wewnętrznego, jakie dokonuje się w człowieku po grzechu. Kiedy człowiek odkrył, że zgrzeszył, zauważył, że jest nagi. Objawiła się jego uległość wobec pożądliwości. Wcześniej, nagość nie budziła pożądliwości. Mężczyzna i kobieta żyli w prostocie wzajemnych relacji. Nie było skłonności do egoistycznego zwrócenia się w stronę drugiego człowieka jako przedmiotu użycia. Kiedy … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – IX tydzień zwykły
od 3 do 9 czerwca 2018 r. – ks. Błażej Węgrzyn

Niedziela, 3.06.2018 r. Pierwsze czytanie: Pwt 5, 12-15 Praca w pewnym sensie jest celem samym w sobie – dzięki niej człowiek doskonali się wewnętrznie i moralnie, ćwicząc się w cnotach: sumienności, punktualności, uczciwości, sprawiedliwości, współpracy, umiarkowaniu… Praca przynosi poczucie sensu i przydatności, których brak doskwiera bezrobotnym bardziej niż ubóstwo materialne. Tym niewymiernym owocom pracy wtórują skutki namacalne: wytworzone produkty, osiągnięty zysk, … Zobacz cały tekst >>