Komentarze do czytań – XXV Tydzień Zwykły
od 19 do 25 września 2021 r. – dk. Mariusz Kowalski

XXV Niedziela Zwykła, 19.09.2021 r. Pierwsze czytanie: Mdr 2, 12. 17-20 Dobrze znana nam jest sentencja Plauta, spopularyzowana przez Hobbesa homo homini lupus est – człowiek człowiekowi wilkiem. Według Hobbesa, egoistyczne zapędy i skłonność do walki ze wszystkimi i przeciw wszystkim ludziom jest wpisana w naturę każdego z nas. Współpracując z łaską Bożą, jesteśmy w stanie żyć inaczej. Możemy żyć według sprawiedliwości Bożej. Możemy … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXIV Tydzień Zwykły
od 12 do 18 września 2021 r. – Joanna Człapska

XXIV Niedziela Zwykła, 12.09.2021 r. Pierwsze czytanie: Iz 50, 5-9a Trzecia pieśń Sługi Pańskiego spisana przez proroka Izajasza, który został nazwany przez św. Hieronima „ewangelistą pośród proroków”, ukazuje nam obraz Sługi, który jest wspierany w prześladowaniach. W tym krótkim tekście autor zapewnia nas, że Bóg wspomaga swoich wiernych, że wspiera ich w przeciwnościach. Autor wypowiada się w pierwszej osobie, przez co tekst ten nabiera jeszcze mocniejszego wyrazu. … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXIII Tydzień Zwykły
od 5 do 11 września 2021 r. – ks. Błażej Węgrzyn

Niedziela, 5.09.2021 r. Pierwsze czytanie: Iz 35, 4-7a Poprzedzający i obecny rozdział Księgi to tzw. „mała apokalipsa”: wraz z walką Boga z poganami, „mszczącego” naród przez siebie wybrany (rozdz. 34), następuje objawienie – gr. apokalypsis – nowej Jerozolimy (rozdz. 35). Pielgrzymujący do świętego miasta Żydzi – póki co: znękani i podbici – zostają pokrzepieni słowami dzisiejszego czytania: Odwagi! Nie bójcie się! Następnie, za pomocą … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXII Tydzień Zwykły
od 29 sierpnia do 4 września 2021 r. – s. Ewa Maria od Męki Pańskiej OCD

XXII Niedziela Zwykła, 29.08.2021 r. Pierwsze czytanie: Pwt 4, 1-2. 6-8 Słowa przywołane dziś w pierwszym czytaniu mszalnym wypowiedział Mojżesz do Izraelitów podczas ich wędrówki do Ziemi Obiecanej. Izrael wyzwolony z niewoli egipskiej otrzymał od Boga prawo. Został pouczony, jak właściwie kształtować darowaną mu wolność. Nasze życie – życie ludu wybranego Nowego Przymierza – wyraźnie wpisuje się w te same realia. … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXI Tydzień Zwykły
od 22 do 28 sierpnia 2021 r. – kl. Jakub Zinkow

Niedziela, 22.08.2021 r. Pierwsze czytanie: Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b Księga Jozuego jest opisem osiedlania się Narodu Wybranego w ziemi obiecanej, Kanaan po czterdziestoletniej wędrówce przez pustynię. Izraelici dokonują podziału ziem, na które przybyli. Wejście do Kanaanu jest spełnieniem obietnic Bożych danych Izraelowi. Lud wybrany mógł wrócić do swojej ziemi, która już wcześniej była obiecana Abrahamowi. Dzisiejszy fragment stanowi część ostatniej mowy … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XX Tydzień Zwykły
od 15 do 21 sierpnia 2021 r. – ks. Mateusz Mickiewicz

XX Niedziela Zwykła, 15 sierpnia 2021 r. – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Pierwsze czytanie: Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab Apokalipsa to słowo Boże mówiące nie tylko o przyszłości. To słowo skierowane do wspólnoty, która dziś doświadcza realnej walki dobra ze złem. Dla pierwszych odbiorców Księgi Apokalipsy siły zła były związane z potęgą pogańskiego Rzymu, prześladującego chrześcijan, w tym autora Apokalipsy – świętego … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XIX Tydzień Zwykły
od 8 do 14 sierpnia 2021 r. – Maciej Siekierski

XIX Niedziela Zwykła, 8.08.2021 r. Pierwsze czytanie: 1 Krl 19, 4-8 Dzisiejsze czytanie przenosi nas do czasów żyjącego w IX w. przed Chrystusem Eliasza. Jego misja koncentruje się na konflikcie religijnym pomiędzy wiarą w Boga Jedynego – Jahwe, a zapożyczonym za pośrednictwem królowej Jezabel od fenickich sąsiadów pogańskim kultem Baala. Prorok ten, choć uznawany był za największego oprócz Mojżesza spośród licznych w historii Izraela Mężów … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XVIII Tydzień Zwykły
od 1 do 7 sierpnia 2021 r. – o. Dariusz Pielak SVD

Niedziela, 01.08.2021 r. Pierwsze czytanie: Wj 16, 2-4.12-15 Wyjście z Egiptu było dla narodu wybranego czasem tak ważnym i wielkim, że jest ono wspominane po dziś dzień w każdy Pesach na całym świecie. Żydzi ciągle z wdzięcznością i zdziwieniem przypominają sobie czasy wielkich dzieł Bożych. Ale jednocześnie był to czas dla nich trudny. Przebywając na pustyni, zmuszeni do organizowania swojego życia na nowo, pozbawieni może i skromnych, ale przecież dających im … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XVII Tydzień Zwykły
od 25 do 31 lipca 2021 r. – kl. Piotr Lipiec

Niedziela, 25.07.2021 r. Pierwsze czytanie: 2 Krl 4, 42-44 W omawianym fragmencie Drugiej Księgi Królewskiej pewien mąż przynosi Elizeuszowi w darze nie byle jaki chleb, ale chleb z pierwocin. W naszym „polskim chrześcijaństwie” niewiele jest takich momentów, w których akcentuje się doniosłe znaczenie tego, co pierwsze na drodze rozwijania w sobie życia duchowego. Kiedy w Kościele słyszymy o ofiarności, to (posługując się terminologią starotestamentalną) mamy na myśli przeważnie okazjonalne … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XVI Tydzień Zwykły
od 18 do 24 lipca 2021 r. – o. Kazimierz Szałaj SVD

Niedziela, 18.07.2021 r. Pierwsze czytanie: Jr 23, 1-6 Nikt z nas nie jest samotną wyspą. Jesteśmy powołani do życia społecznego i potrzebujemy przywódców. Już od wieków wiemy, że są przywódcy o szlachetnym i prawym sercu, ale są też tacy, którzy władzy nadużywają, wykorzystując ją do własnych celów. Prorok Jeremiasz potępia złych przywódców czy to politycznych, czy religijnych. Zapowiada interwencję Boga i rzeczywiście sam Bóg w osobie Jezusa Chrystusa wkroczył w historię rodzaju … Zobacz cały tekst >>