Komentarze do czytań – I tydzień Wielkiego Postu
od 18 do 24 lutego 2018 r. – ks. Krzysztof Wojtynia

Niedziela, 18.02.2015 r. Pierwsze czytanie: Rdz 9, 8-15 Dzisiejsze czytanie z Księgi Rodzaju jest zakończeniem opowiadania o potopie, będącego metaforą autodestrukcji, jakiej może dokonać człowiek pogrążony we własnej nieprawości. Pośród ludzi dotkniętych nieprawością tylko Noe okazał się człowiekiem sprawiedliwym (Rdz7,1). Poddany próbie i upokorzeniom, jakich doświadczał od swoich współziomków, budując arkę, okazał swoje zaufanie i wierność Bogu. To właśnie z nim po zakończeniu potopu Bóg postanawia … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – VI tydzień zwykły
od 11 do 17 lutego 2018 r. – Patrycja Partyka

Niedziela, 11.02.2018 r. Pierwsze czytanie: Kpł 13,1-2.45-46 W dzisiejszym czytaniu wyraźnie słyszymy o tym, że człowiek, który na swym ciele odkrył zmiany i padł choćby cień podejrzenia o to, że jest chory na trąd – miał stawić się u kapłana w celu wyeliminowania wszelkich fałszywych hipotez o jego schorzeniu. Dlaczego akurat miał stawić się u kapłana, a nie u medyka? W czasach gdy powstawała Księga Kapłańska, to właśnie kapłan wśród ludu Izraela sprawował funkcję … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – V tydzień zwykły
od 4 do 10 lutego 2018 r. – Teresa Pieczyńska

Niedziela, 4.02.2018 r. Pierwsze czytanie: Hi 7,1-4.6-7 Jakże często w trudnych momentach naszego życia uważamy, że jest ono pasmem ciągłych niepowodzeń i porażek. Jesteśmy skłonni do narzekania i pesymizmu. Monotonia codziennej egzystencji, nawał spraw, obowiązków, które nas pochłaniają aż do całkowitego zatracenia się w nich – wszystko to potrafi nadwerężyć naszą chrześcijańską postawę. A kiedy pojawią się poważne problemy zdrowotne lub finansowe, które w sposób diametralny … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – IV tydzień zwykły
od 28 stycznia do 3 lutego 2018 r. – dr Anna Rambiert-Kwaśniewska

Niedziela, 28.01.2018 r. Pierwsze czytanie: Pwt 18, 15-20 Bóg obiecuje zesłać proroka W swojej wielkiej mowie, obejmującej niemal całą Księgę Powtórzonego Prawa, Mojżesz zapowiada ludowi proroka. Ów mąż będzie podobny do niego samego i będzie się wywodził z ludu Izraela. Podobny nie znaczy taki sam, ponieważ Mojżesz był jedynym prorokiem Starego Przymierza, który oglądał Boga twarzą w twarz, o czym on sam zresztą wspomina, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – III tydzień zwykły
od 21 do 27 stycznia 2018 r. – Waldemar Jakuboze

Niedziela, 21.01.2018 r. Pierwsze czytanie: Jon 3,1-5.10 Wątpliwości co do Boskich zamierzeń i wyroków dotykają wszystkich ludzi. Nie omijają także proroków i świętych. Z Bogiem targował się już Abraham, sprzeciwiał się Mu Mojżesz, Jeremiasz, i wielu innych. Nawet Niepokalana Maryja pytała, jak Jej to się stanie. Bóg musi często kilkakrotnie przemówić, byśmy okazali Mu swoje posłuszeństwo. Jonasz był szczególnie oporny na Boskie polecenia. Bóg … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – II tydzień zwykły
od 14 do 20 stycznia 2018 r. – ks. Stefan Bernat

Niedziela, 14.01.2018 r. Pierwsze czytanie: 1 Sm 3, 3b-10.19 W tym tygodniu czytania ze Starego Testamentu, a dokładniej z Księgi Samuela, zachęcają nas do tego, abyśmy towarzyszyli królowi Dawidowi w historii, którą Bóg mu przeznaczył, i odkrywali sposób, w jaki Święty Izraela działa wobec całego narodu, posługując się poszczególnymi osobami. Dzisiaj rozważamy powołanie Samuela i przygotowanie go do wypełnienia roli proroka. Widzimy wyraźnie, że Samuel przechodzi proces … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – I tydzień zwykły
od 7 do 13 stycznia 2018 r. – dr hab. Barbara Strzałkowska

Niedziela, 7.01.2018 r., święto Chrztu Pańskiego Pierwsze czytanie: Iz 42,1-4.6-7 Pierwsze czytanie w święto Chrztu Pańskiego przywołuje bardzo ważną tradycję zawartą w Księdze Izajasza – fragment pierwszej z czterech pieśni Sługi Pańskiego. Sługą jest w tej pieśni nazwany ten, w którym Pan „ma upodobanie”. Został on wybrany i powołany przez Boga i jest przez Boga wspierany. Sługa przedstawiony jest jako łagodny prawodawca, który, choć delikatnie („Nie będzie … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – I tydzień po Narodzeniu Pańskim
od 31 grudnia 2017 r. do 6 stycznia 2018 r. – ks. Mateusz Oborzyński

Niedziela, 31.12.2017 r., święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa Pierwsze czytanie: Syr 3, 2-6.12-14 Pismo Święte to wielka Księga w obronie rodziny. Zaczyna się od stworzenia Adama i Ewy (pierwszego małżeństwa), a kończy ,,Godami Baranka” w Apokalipsie św. Jana, czyli obrazem ,,Bożej Rodziny”. Boże wybranie i obietnice również były kierowane do całych rodzin – Abrahama i Sary, Izaaka i Rebeki, Jakuba i Racheli, Zachariasza i Elżbiety, i wreszcie Józefa i Matki … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – Narodzenie Pańskie
od 24 do 30 grudnia 2017 r. – o. Jakub Barczentewicz CP

Niedziela, 24.12.2017 r., Wigilia Narodzenia Pańskiego Pierwsze czytanie: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 Gdy Dawid zamieszkał w swoim domu w Jerozolimie, zapragnął zbudować dom dla Arki Bożej. Sam prorok Natan pochwalił ten pomysł. Jednakże Bóg miał inny zamiar. To nie Dawid zbuduje Bogu dom, lecz Bóg – Dawidowi. W relacji Bóg-człowiek tym, który obdarowuje, jest zawsze Bóg. Dlatego Natan ma przypomnieć królowi … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – III tydzień Adwentu
od 17 do 23 grudnia 2017 r. – Mateusz Mickiewicz, kleryk III roku WMSD w Warszawie

Niedziela, 17.12.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 61, 1-2a. 10-11 Przeczytany fragment pochodzi z trzeciej części Księgi Izajasza, zwanej „Księgą Triumfu”. Izraelici po kilkudziesięciu latach powracają z niewoli babilońskiej. Jednak rzeczywistość kraju, do którego powrócili, zwłaszcza pod względem materialnym, nie była zadowalająca. Bóg jednak widzi więcej – potrzeba było nie tylko odnowy materialnej, ale także odnowy duchowej Izraelitów. Pan posyła proroka, który ma „głosić dobrą nowinę ubogim”, a więc zapowiadać … Zobacz cały tekst >>