Komentarze do czytań – V tydzień Wielkiego Postu
od 29 marca do 4 kwietnia 2020 r. – ks. Mateusz Oborzyński

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb Niedziela, 29.03.2020 r. Pierwsze czytanie: Ez 37,12-14 Orędzie proroka Ezechiela, skierowane do Izraelitów, ma dwa wymiary czasowe: historyczny i przyszłościowy. Ezechiel mówił do swoich rodaków, którzy żyli po deportacjach babilońskich z 598 i 587 roku przed Chrystusem w obcej ziemi. Niewola jest dla nich grobem, bo są obcymi, mieszkającymi daleko od ziemi Kanaan, niemogącymi sprawować kultu świątynnego. Prorok … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań IV Tydzień Wielkiego Postu
od 22 do 28 marca 2020 r. – dr Joanna Jaromin

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb Niedziela, 22.03.2020 r. Pierwsze czytanie: 1Sm 16,1b.6-7.10-13a Dzisiejsze pierwsze czytanie ukazuje nam scenę namaszczenia Dawida na króla Izraela. Naród wybrany długi czas nie posiadał króla w przeciwieństwie do ludów ościennych. Jedynym królem Izraela był Bóg, a na jego czele stali najpierw patriarchowie, starszyzna, czy wreszcie sędziowie. Jednak z czasem także Izrael zapragnął mieć króla. Bóg nie oponował, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – III Tydzień Wielkiego Postu
od 15 do 21 marca 2020 – Teresa Pieczyńska

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb Niedziela, 15.03.2020 r. Pierwsze czytanie: Wj 17, 3-7 Z perspektywy czasu, kiedy patrzymy na dzieje świata, wydaje się, że Pan Bóg jest nieskończenie cierpliwy i wyrozumiały dla człowieka i jego poczynań. Cierpliwie znosi wszelkie akty nieposłuszeństwa. To, co wydarzyło się na pustyni, w Massa i Meriba, jest jednym z niezliczonych aktów miłosierdzia i potwierdzeniem nieustającej miłości Jahwe … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – II tydzień Wielkiego Postu
od 8 do 14 marca 2020 r. – ks. Tadeusz Siewko

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb Niedziela, 8.03.2020 r. Pierwsze czytanie: Rdz 12, 1-4a Rzekł Pan do Abrama – te słowa Boga są czymś wyjątkowym, ponieważ są to pierwsze słowa do niego skierowane. Po raz pierwszy Bóg objawia się Abramowi, jak możemy przypuszczać dotychczas politeiście, który mieszkał wraz ze swym bratem Nachorem i bratankiem Lotem w dalekim Charanie. Było to ważne miejsce handlowe … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – I tydzień Wielkiego Postu
od 1 do 7 marca 2020 r. – Waldemar Jakuboze

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb Niedziela, 1.03.2020 r. Pierwsze czytanie: Rdz 2, 7-9; 3, 1-7 Od wieków zastanawiano się, na czym polega grzech pierworodny. Zwykle wskazuje się na pychę i nieposłuszeństwo Bogu. Pierwsi rodzice nie mieli skłonności do grzechu, ale mieli wolną wolę i pragnienie poznania prawdy. Pokusa grzechu przyszła do nich z zewnątrz pod pozorem poszukiwania prawdy. Szatan zasiał wątpliwość co do dobrej … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań VII tydzień zwykły – Tydzień wstępny Wielkiego Postu
od 23 do 29 lutego 2020 r. – kl. Mateusz Mickiewicz

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb Niedziela, 23.02.2020 r. Pierwsze czytanie: Kpł 19,1-2.17-18 Bóg wybrał sobie Izraelitów jako szczególną własność. Przełomowym momentem dziejów, na zawsze wyrytym w sercu każdego członka Narodu Wybranego, było wyjście z niewoli egipskiej, kiedy Pan objawił całą swoją moc. Następnie Bóg, jako najmądrzejszy Ojciec i Wychowawca, dał swojemu ludowi Prawo. Dzisiejsze pierwsze czytanie to fragment … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – VI tydzień zwykły
od 16 do 22 lutego 2020 r. – ks. Michał Dłutowski

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb Pierwsze czytanie: Syr 15, 15-20 Pierwsze czytanie uzmysławia nam, że człowiek nie jest bezwolną istotą kierowaną zewnętrznymi wydarzeniami. Bóg przekazał nam władzę wyboru. Możemy wybrać życie lub śmierć. To, co nas spotyka w życiu, jest konsekwencją wcześniejszych decyzji. Jeśli uwierzymy w kłamstwo i podążymy za nim, sami będziemy winni naszych niepowodzeń. Niezależnie od tego czy ktoś … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – V tydzień zwykły
od 9 do 15 lutego 2020 r. – Anna Wasilewska

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb Niedziela, 09.02.2020 r. Pierwsze czytanie: Iz 58, 7-10 W dzisiejszym fragmencie Księgi Izajasza Bóg kieruje do każdego z nas słowa – polecenia: nakarm głodnego, daj potrzebującemu schronienie, przyodziej, czyli czyń dobro bliźnim i nie odwracaj się od nich, kiedy są w potrzebie. Prorok Izajasz mówi, że jeśli człowiek nawróci się ku Bogu i będzie żył z Bogiem, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – IV tydzień zwykły
od 2 do 8 lutego 2020 r. – Mira Majdan

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb Niedziela, 2.02.2020 r. Pierwsze czytanie: Ml 3,1-4 W kościołach katolickich podczas każdej Mszy świętej zgromadzeni wyznają wiarę w chwalebny powrót Chrystusa. Dziś słyszymy zapewnienie, że w jakimś nagłym a nieprzewidzianym momencie Pan rzeczywiście „przybędzie do swej świątyni”. Jakie uczucia budzi w nas ta perspektywa? Prorok Malachiasz dobrze zdawał sobie sprawę z nadużyć, jakie miały miejsce … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – III tydzień zwykły
od 26 stycznia do 1 lutego 2020 r. – o. dr. hab. Waldemar Linke CP

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela, 26.01.2020 r.- Niedziela Słowa Bożego Pierwsze czytanie: Iz 8,23b-9,3 Droga, która prowadziła przez Jordan do morza, była ważnym szlakiem handlowym, który łączył Damaszek ze szlakiem nadmorskim zwanym Via Maris łączącym porty morskie (Gaza, Jafa, Tyr, Sydon). Był to trakt czyniący z tych portów wielkie rynki wymiany między Bliskim Wschodem a basenem Morza Śródziemnego. To szlak międzynarodowych … Zobacz cały tekst >>