Komentarze do czytań – II tydzień Adwentu
od 10 do 16 grudnia 2017 r. – Teresa Kołodziej

Niedziela, 10.12.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 40, 1-5. 9-11 Czytamy dzisiaj w Księdze proroka Izajasza: „Oto Pan Bóg przychodzi z Mocą”. Jak różnie można było wyobrażać sobie tę Moc, z którą Bóg przychodzi. Wszystkie jednak ludzkie wyobrażenia okazały się zawodne. Nikt nie spodziewał się Boga zdanego całkowicie na człowieka. Całkowicie bezbronnego, całkowicie zależnego od ludzkiej wolności. Tej wolności, którą sam mu dał. Stając … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – I tydzień Adwentu
od 3 do 9 grudnia 2017 r. – Ks. Błażej Węgrzyn

Niedziela, 3.12.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7 Przed nami tydzień przepowiedni Izajasza opisujących szczęście czasów mesjańskich. Zaczynamy jednak od wydarzenia wprowadzającego przygnębiający nastrój. Izraelici wracają z niewoli babilońskiej. Zagubionych wewnętrznie repatriantów, penetrujących zgliszcza ojczyzny, Bóg podprowadza pod rewizję ich Przymierza: Czy dawna świetność była autentyczna, czy jedynie fasadowa? Kto kogo pierwszy opuścił: Bóg ich czy oni Boga? Czym jest … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXXIV Tydzień Zwykły
od 26 listopada do 2 grudnia 2017 r. – ks. dr hab. Dariusz Dogondke

Niedziela, 26.11.2017 r., uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Pierwsze czytanie: Ez 34,11-12.15-17 Jezus Chrystus Król Wszechświata jest Królem-Pasterzem, to znaczy, że Jego władanie jest troskliwą opieką nad światem, narodami i każdym człowiekiem. Takiego właśnie Mesjasza-Króla zapowiadał prorok Ezechiel, po przymusowej deportacji do Babilonii oraz zburzeniu Jerozolimy wraz z świątynią. Rządy ostatnich królów Judy, przełomu VII i VI wieku przed Chrystusem, doprowadziły bowiem do narodowej tragedii Żydów i spowodowały, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXXIII Tydzień Zwykły
od 19 do 25 listopada 2017 r. – Ks. Błażej Węgrzyn

Niedziela, 19.11.2017 r. Pierwsze czytanie: Prz 31,10-13,19-20.30-31 Właściwie, to autor poematu o dzielnej niewieście nie miał się nad czym rozwodzić: u tej kobiety po prostu wszystko jest na swoim miejscu! Hierarchia wartości moralnych, pobożność, pracowitość, oryginalny wdzięk. Nawiązując do dzisiejszego fragmentu ewangelii, można by skonstatować: służebnica dobra i wierna, wierna w rzeczach niewielu, godna postawienia nad wieloma rzeczami, gotowa, by wejść do radości swego pana. U progu Adwentu, gdy zamykający się po raz kolejny … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXXII Tydzień Zwykły
od 12 do 18 listopada 2017 r. – Ks. Łukasz Duda

Niedziela, 12.11.2017 r. Pierwsze czytanie: Mdr 6,12–16 Ja dla Boga, czy Bóg dla mnie? Życie wiary to sztuka paradoksalnej symbiozy, czyli wspólnego życia, w którym jedna ze stron zyskuje, a druga nie traci. Wspólnego życia, w którym to człowiek jest wspieranym, a Bóg udzielając, nie jest poszkodowanym. Tę sztukę praktykuje się, podnosząc swoje duchowe spojrzenie do góry, tam gdzie znajdują się rzeczy najwznioślejsze, tam gdzie znajduje się … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXXI Tydzień Zwykły
od 5 do 11 listopada 2017 r. – Dr hab. Marek Kita

Niedziela, 5.11.2017 r. Pierwsze czytanie: Ml 1, 14b – 2,2b.8-10 Nasz tekst dotyczył pierwotnie kapłanów starożytnego Izraela, ale przecież nie dlatego czytamy go podczas liturgii. Słowo Boże zwraca się właśnie dziś do Kościoła, który aktualnie tworzymy. Choć w Nowym Testamencie jedynym kapłanem jest Chrystus (por. Hbr 7, 21-27), to wciąż istnieje funkcja duszpasterzy i najpierw do nich można odnieść upomnienia z Księgi Malachiasza. Jak widać, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXX Tydzień Zwykły
od 29 października do 4 listopada 2017 r. – dr Joanna Jaromin

Niedziela, 29.10.2017 r. Pierwsze czytanie: Wj 22,20-26 Dzisiejsze pierwsze czytanie to fragment prawa moralnego, jakie Jahwe dał swemu ludowi. Jest to jednak fragment niezwykły, ukazuje bowiem, jak wielka jest miłość Boga do człowieka, zwłaszcza tego, który szczególnie jej potrzebuje. Często błędnie wyobrażamy sobie Boga Starego Testamentu jako surowego Sędziego, natomiast Boga Nowego Testamentu jako miłosiernego Ojca, podczas gdy jest to jeden i ten … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXIX Tydzień Zwykły
od 22 do 28 października 2017 r. – Ks. Mateusz Nycz

Niedziela, 22.10.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 45,1.4-6 Dziś przeżywamy w Kościele dzień misyjny. Wydaje się, że jest to najlepszy kontekst, w jakim należałoby odczytywać dzisiejszą liturgię słowa. Uwagę zwraca, z jaką serdecznością, wręcz miłością, Bóg mówi o Cyrusie. Cyrusie, będącym władcą pogańskim, nieznającym i nieuznającym jedynego Pana. Skąd więc takie słowa pod adresem Cyrusa? Pozwolił on Izraelitom na powrót do Jerozolimy z wygnania babilońskiego. Wpisał się w ten sposób, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXVIII Tydzień Zwykły
od 15 do 21 października 2017 r. – Andrzej Kowalski

Niedziela, 15.10.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 25, 6-10a Prorok Izajasz nazywany jest także Ewangelistą Starego Testamentu, ponieważ  Księga nosząca jego imię zawiera wiele proroctw mesjańskich. Ale to nie wszystko, część rozdziałów tej Księgi (24-27) nazywana jest przez wielu egzegetów wielką apokalipsą Izajasza. Zestawia się ją z późniejszą Księgą Daniela, która czerpie z proroctw Izajasza i je rozwija. Liczne  jej echa przebrzmiewają też w Apokalipsie św. Jana. Zwróćmy … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXVII Tydzień Zwykły
od 8 do 14 października 2017 r. – Ks. Jarosław Kotula

Niedziela, 8.10.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 5, 1-7 Po raz kolejny w liturgii słowa, obraz winnicy staje się tłem przypowieści ewangelicznej i ważnym odniesieniem do zrozumienia przesłania Pana Jezusa. Uprawa winorośli wymagała więcej pracowitości i mądrości ludzkiej niż inne prace rolne. Bardziej też zależała od wpływu czynników atmosferycznych i cyklu pór roku. Dlatego też pozyskiwanie jej owoców przysparzało szczególnej radości serca, zapowiadało zdrowie … Zobacz cały tekst >>