Komentarze do czytań – III tydzień wielkanocny
od 15 do 21 kwietnia 2018 r. – dr hab. Barbara Strzałkowska

Niedziela, 15.04.2018 r. Pierwsze czytanie: Dz 3, 13-15.17-19 Czytania trzeciej niedzieli wielkanocnej, jak i całego nadchodzącego tygodnia, przenoszą nas w czasy pierwszej wspólnoty Kościoła. Codzienna w tym tygodniu lektura Dziejów Apostolskich ukazująca to, czym żył Kościół pierwszych uczniów Chrystusa, daje przykład nam, którzy pozostajemy dziś w radości paschalnej i którzy, tak jak owa wspólnota z pierwszego wieku, w swoim życiu staramy się przeżywać jak … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – II tydzień wielkanocny
od 8 do 14 kwietnia 2018 r. – Mira Majdan

Niedziela, 8.042018 r. Pierwsze czytanie: Dz 4,32-35 Jedno serce, jedna dusza, nikt nie cierpi niedostatku. Wspólnota idealna, o jakiej można sobie tylko pomarzyć – a następnie westchnąć z tęsknotą i stwierdzić, że niestety dzisiaj, w naszych warunkach, taki ideał jest całkowicie nierealny. A wtedy możemy już z czystym sumieniem powrócić do swoich codziennych zajęć, przechodząc do porządku dziennego nad przesłaniem dzisiejszego czytania. Wiemy jednak z innych fragmentów Dziejów Apostolskich, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – I tydzień wielkanocny
od 1 do 7 kwietnia 2018 r. – dr hab. Marek Kita

Niedziela, 1.04.2018 r., uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego Pierwsze czytanie: Dz 10, 34a.37-43 Świętując zmartwychwstanie Chrystusa, wsłuchujemy się w Ewangelię głoszoną przez Jego pierwszych uczniów. A Ewangelia – czyli Dobra Wiadomość – jest taka, że Bóg zamiast ścigać nasze wykroczenia ofiaruje nam uwolnienie od nieszczęść, w które się uwikłaliśmy. Jezus jako Pełnomocnik Ojca przechodzi między nami „dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich poddanych mocy diabła”. … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – Wielki Tydzień
od 25 do 31 marca 2018 r. – ks. Błażej Węgrzyn

Niedziela Palmowa, 25.03.2018 r. Pierwsze czytanie: Iz 50, 4-7 Jak odróżnić cierpienie od cierpiętnictwa, ofiarę od bezradności, wyrzeczenie od frustracji? Patrząc z zewnątrz, od strony faktów i przebiegu zdarzeń – nie da się tego uczynić. Można bić po grzbiecie i wyrywać kępkami brodę tak u nieudacznika, który nie potrafi sam siebie obronić albo zrobić unik, jak u bohatera, który z premedytacją oddaje swoje życie w ostatecznym akcie sprzeciwu; tak samo znieważany i opluwany jest słabeusz, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – V tydzień Wielkiego Postu
od 18 do 24 marca 2018 r. – Teresa Pieczyńska

Niedziela, 18.03.2018 r. Pierwsze czytanie: Jr 31,31-34 W odczytanym fragmencie Księgi Jeremiasza usłyszeliśmy zapowiedź przymierza Boga z ludźmi, ale jakże odmiennego od tego, które wcześniej zawarł z Noem, Abrahamem, czy z Mojżeszem na Górze Synaj. Poprzednie posiadało swoją zewnętrzną symbolikę, rodzaj widzialnej pieczęci, w postaci łuku tęczy, obrzezania, czy baranka paschalnego. Ze względu na popełnione grzechy i odstępstwa narodu wybranego utraciło jednak swą moc. Konieczne było nowe, oparte … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – IV tydzień Wielkiego Postu
od 11 do 17 marca 2018 r. – ks. dr Adam Dynak

Niedziela, 11.03.2018 r. Pierwsze czytanie: 2 Krn 36, 14-16.19-23 Czterdzieści dni Wielkiego Postu komuś może wydawać się długim okresem,w rzeczywistości jest to jednak krótki odcinek historii naszego życia, szczególnie jeśli spojrzeć na rolę i znaczenie tego okresu liturgicznego dla naszej wiary. Otóż, z powodu niezwykłości wielkopostnego okresu, Kościół stara się wyjść naprzeciw duchowym potrzebom swoich dzieci, między innymi poprzez … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – III tydzień Wielkiego Postu
od 4 do 10 marca 2018 r. – o. dr hab. Waldemar Linke CP

Niedziela, 4.03.2018 r. Pierwsze czytanie: Wj 20,1-3.7-8.12-17 Dekalog znamy jako katechizmową formułę, którą przypominamy sobie w pacierzu. Są to słowa wyjęte z oprawy historycznej, jak obraz – z ciężkiej, stylowej ramy, która nie pasowałaby do prostych, nowoczesnych mebli. Zapominamy łatwo, że istnieje on i żyje tylko wtedy, gdy pozwolimy mu oddychać atmosferą wolności danej przez Boga. Czym jest Dekalog? Konstytucją danej przez Boga Jego ludowi wolności. Dekalog służy … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – II tydzień Wielkiego Postu
od 25 lutego do 3 marca 2018 r. – ks. Mateusz Oborzyński

Niedziela, 25.02.2018 r. Pierwsze czytanie: Rdz 22,1-2.9-13.15-18 Oto jedne z najtrudniejszych kart Biblii! Dlaczego Dobry Bóg żąda od ojca ofiary ze swego ukochanego syna? Pytanie, które słyszymy w różnych formach i dziś: Dlaczego Bóg dozwolił na Holokaust? Dlaczego Bóg pozwolił, bym zachorował na nowotwór? Dlaczego nie zdałem egzaminu na studia? Dlaczego…dlaczego…dlaczego…? Wielu myślicieli zastanawiało się nad ofiarowaniem Izaaka, chociażby Soren Kierkegaard, ale ostatecznie pozostaje ono tajemnicą. To jest … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – I tydzień Wielkiego Postu
od 18 do 24 lutego 2018 r. – ks. Krzysztof Wojtynia

Niedziela, 18.02.2015 r. Pierwsze czytanie: Rdz 9, 8-15 Dzisiejsze czytanie z Księgi Rodzaju jest zakończeniem opowiadania o potopie, będącego metaforą autodestrukcji, jakiej może dokonać człowiek pogrążony we własnej nieprawości. Pośród ludzi dotkniętych nieprawością tylko Noe okazał się człowiekiem sprawiedliwym (Rdz7,1). Poddany próbie i upokorzeniom, jakich doświadczał od swoich współziomków, budując arkę, okazał swoje zaufanie i wierność Bogu. To właśnie z nim po zakończeniu potopu Bóg postanawia … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – VI tydzień zwykły
od 11 do 17 lutego 2018 r. – Patrycja Partyka

Niedziela, 11.02.2018 r. Pierwsze czytanie: Kpł 13,1-2.45-46 W dzisiejszym czytaniu wyraźnie słyszymy o tym, że człowiek, który na swym ciele odkrył zmiany i padł choćby cień podejrzenia o to, że jest chory na trąd – miał stawić się u kapłana w celu wyeliminowania wszelkich fałszywych hipotez o jego schorzeniu. Dlaczego akurat miał stawić się u kapłana, a nie u medyka? W czasach gdy powstawała Księga Kapłańska, to właśnie kapłan wśród ludu Izraela sprawował … Zobacz cały tekst >>