Komentarze do czytań – II Tydzień Adwentu
od 5 do 11 grudnia 2021 r. – ks. Błażej Węgrzyn

II Niedziela Adwentu, 5.12.2021 r. Pierwsze czytanie: Ba 5,1-9 Dzisiejszy fragment inauguruje motyw kluczowego przesilenia w dziejach narodu wybranego, o którym traktować będą również pierwsze czytania w dni powszednie. Tym przesileniem jest powrót z wygnania babilońskiego w VI wieku przed Chr. – powrót, na razie, zapowiadany. Asystent proroka Jeremiasza, Baruch, podobnie do wielu przed nim i po nim, personifikuje Jerozolimę: w jego oczach jest matką usychającą z tęsknoty za swymi … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – I Tydzień Adwentu
od 28 listopada do 4 grudnia 2021 r. – ks. Wojciech Węglowski

I Niedziela Adwentu, 28.11.2021 r. Pierwsze czytanie: Jr 33, 14-16 Naród Wybrany znajduje się w dramatycznej sytuacji. Główny ośrodek kultu jest zniszczony, a król Sedecjasz przebywa na wygnaniu. Cały naród domaga się wymierzenia oczekiwanej sprawiedliwości wobec wrogów, napastników i ciemięzców. Z pociechą i nadzieją przychodzi orędzie Proroka Jeremiasza, przekazujące pełne otuchy słowa Pana. Zapowiada, że już niebawem wzbudzi swojemu ludowi „potomka sprawiedliwego”. Wreszcie … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXXIV Tydzień Zwykły
od 21 do 27 listopada 2021 r. – prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz

Niedziela, 21.11.2021 r. – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Pierwsze czytanie: Dz 7, 13-14 „Wyjęta” z Dziejów Apostolskich perykopa sytuuje się w obszerniejszej opowieści o początkach działalności misyjnej Kościoła. Fundamentem Kościoła jest męczeństwo jego apostołów, misjonarzy, ewangelizatorów. Bez krwi św. Szczepana – pierwszego męczennika w dziejach Eklezji – nie byłaby głoszona Ewangelia ani zakładany Kościół, jego stacje misyjne, gminy, parafie, diecezje. Jego … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXXIII Tydzień Zwykły
od 14 do 20 listopada 2021 r. – s. Joanna Ewa Koszałka FMA

XXXIII Niedziela Zwykła, 14 listopada 2021r. Pierwsze czytanie: Dn 12, 1-3 Zapowiadane w Księdze Daniela ogromne cierpienie czasów ostatecznych otrzymuje po raz pierwszy w Piśmie Świętym wyraźną perspektywę zmartwychwstania umarłych i życia na wieki w Bożej chwale. Na wieki i na zawsze. Apokaliptyczna wizja malowana jaskrawymi obrazami jest rodzajem prorokowania (zrodziła się z natchnienia Bożego, którego prorok jest świadomy) czy owocem starożytnej mądrości (miała źródło w doświadczeniu i wnikliwej … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXXII Tydzień Zwykły
od 7 do 13 listopada 2021 r. – Maciej Siekierski

XXXII Niedziela Zwykła, 7.11.2021 r. Pierwsze czytanie: 1 Krl 17, 10-16 Czytanie dzisiejsze odwołuje się do drugiego, poza Mojżeszem najważniejszego, proroka judaizmu. Eliasz – wytrwały obrońca wiary w Boga jedynego – znany był Żydom zarówno z czynionych cudów i znaków jak też i z grożącego mu niejednokrotnie śmiercią konfliktu z czczącą kananejskiego bożka Baala, a pochodzącą z Fenicji, królową Jezebel i pozostającym pod jej wpływem siódmym … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXXI Tydzień Zwykły
od 31 października do 6 listopada 2021 r. – o. Dariusz Pielak SVD

Niedziela, 31.10.2021 r. Pierwsze czytanie: Pwt 6, 2-6 Dzisiejszy fragment z Księgi Powtórzonego Prawa wszedł bardzo mocno do pobożności judaistycznej jako początek modlitwy Szema – „Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny”. Niekiedy ważność tej modlitwy porównuje się do chrześcijańskiego Ojcze nasz, jednakże znaczenie tej modlitwy w judaizmie jest szersze, bo w pewnym sensie zastępuje ona również nasze Wierzę w Boga. Modlitwę … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXX Tydzień Zwykły
od 24 do 30 października 2021 r. – ks. Bogusław Zeman SSP

Niedziela, 24.10.2021 r. Pierwsze czytanie: Jr 31, 7-9 Exodus wpisał się na trwałe w świadomość kolejnych pokoleń ludu Bożego. Stał się punktem odniesienia w całej historii interpretacji jego dziejów. Prorok Jeremiasz w „Księdze pocieszenia” zapowiada nowe wyjście Izraelitów z miejsc, do których zostali przesiedleni. Ponownie będzie to wielkie dzieło zbawienia, jakiego Bóg dokona wobec ocalałej Reszty Izraela. Zbawienie dla Izraelitów to każda interwencja Boga … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXIX Tydzień Zwykły
od 17 do 23 października 2021 r. – Agnieszka Wawryniuk

XXIX Niedziela Zwykła, 17.10.2021 r. Pierwsze czytanie: Iz 53, 10-11 Proroctwo Izajasza spełniło się w Osobie Jezusa Chrystusa. Każde jego zdanie przesycone jest niepojętą treścią. Zawiera słowa, które wskazują na ogromny trud i totalny ból. Izajasz używa czasowników: miażdżyć, wydawać, dźwigać. Takie słowa przyprawiają o ciarki i poruszają do głębi. Niestety, rzadko zastanawiamy się nad ceną naszego zbawienia. Przywykliśmy już do biblijnych opisów … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXVIII Tydzień Zwykły
od 10 do 16 października 2021 r. – kl. Piotr Lipiec

Niedziela, 10.10.2021 r. Pierwsze czytanie: Mdr 7, 7-11 Główną osią interpretacyjną dzisiejszego pierwszego czytania jest przeciwstawienie mądrości wartościom takim jak bogactwo, zdrowie i piękno. Wydaje się, że autor natchniony stara się przede wszystkim pouczyć nas o tym jak bardzo powinniśmy pożądać mądrości: jeżeli pieniądze, zdrowie i uroda są obiektem naszej słusznej troski, to o zdobycie rozumności zobowiązani jesteśmy zabiegać z jeszcze większym … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXVII Tydzień Zwykły
od 3 do 9 października 2021 r. – Andrzej Kowalski

Niedziela, 03.10.2021 r. Pierwsze czytanie: Rdz 2, 18-24 Dzisiejszy tekst o stworzeniu mężczyzny i kobiety dobrze jest czytać równolegle z innym fragmentem Księgi Rodzaju: 1.24-2.8. Widać wtedy wyraźnie istotę dwu-płciowości człowieka. W tym kontekście imputowanie ludziom wielopłciowości ma jednoznaczny cel – sprowadzenie stworzonego na wzór i podobieństwo Boże rodzaju ludzkiego do poziomu zwierząt, odebranie mu jego dominującej roli panowania nad stworzonym światem, aby … Zobacz cały tekst >>