Komentarze do czytań – VII TYDZIEŃ WIELKANOCNY
od 29 maja do 4 czerwca 2022 r. – Joanna Człapska

Niedziela, 29.05.2022 r. – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Pierwsze czytanie: Dz 1,1 – 11 Święty Łukasz na początku drugiej części swojego dzieła opisuje Wniebowstąpienie Pana Jezusa. Jednak zanim następuje opis tego wydarzenia, przywołuje jeszcze słowa, które padają z ust Jezusa, wskazujące, że Panem czasu jest Bóg. Autor Dziejów mówi nam też o obietnicy danej uczniom przez Jezusa, o obietnicy Ducha Bożego, który na nich … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – VI TYDZIEŃ WIELKANOCNY
od 22 do 28 maja 2022 r. – ks. Wojciech Węglowski

Niedziela, 22.05.2022 r. Pierwsze czytanie: Dz 15,1-2.22-29 W pierwotnym Kościele, jak z resztą wszędzie, także nie brakowało sporów i konfliktów. Najważniejsze jest jednak to, że chciano je rozwiązać w Bożej mądrości. Jej owocem było zwołanie Soboru Jerozolimskiego, który miał za zadanie rozwiać wszelkie niejasności pojawiające się przy głoszeniu Jezusa Chrystusa Żydom i poganom. Fragment tego wydarzenia jest zawarty w pierwszym czytaniu. Wydarzenie Soboru Jerozolimskiego próbuje … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – V TYDZIEŃ WIELKANOCNY
od 15 do 21 maja 2022 r. – Mira Majdan

V Niedziela Wielkanocy, 15.05.2022 r. Pierwsze czytanie: Dz 14, 21b-27 To, co naprawdę wartościowe, zwykle nie przychodzi nam łatwo. Nic więc dziwnego, że – jak pokazuje życie Pawła i Barnaby, a często i nasze własne – „przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego”. Jednak patrząc na misjonarzy, którzy powracając z wyczerpującej i pełnej niebezpieczeństw podróży najpierw umacniają innych, a następnie z radością dzielą się ze swoją wspólnotą … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – IV TYDZIEŃ WIELKANOCNY
od 8 do 14 maja 2022 r. – ks. Błażej Węgrzyn

IV Niedziela Wielkanocna, 8.05.2022 r. Pierwsze czytanie: Dz 13, 14. 43-52 Nie zaszkodzi przypominać sobie, choćby nawet „do znużenia”, że niezależnie od okresu liturgicznego w niedziele pierwsze czytanie i psalm są zawsze w jakiś sposób dopasowane do Ewangelii (z drugim czytaniem bywa różnie, choć w okresie wielkanocnym tematycznie współgra on z pozostałymi tekstami). Świadomi tej relacji, wnet pojmiemy ciągłość między dzisiejszym ustępem czwartej Ewangelii a urywkiem z Dziejów … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – III TYDZIEŃ WIELKANOCNY
od 1 do 7 maja 2022 r. – Klementyna Pawłowicz – Kot

III Niedziela Wielkanocna, 1.05.2022 r. Pierwsze czytanie: Dz 5, 27b-32. 40b-41 Co pozwoliło Piotrowi i Apostołom czynić znaki i cuda? Jaką nauką napełniali Jerozolimę, że budzili niepokój wśród przywódców religijnych Izraela, nie pozwalając zakopać głęboko w pamięci wspomnień o wydarzeniach paschalnych? Co sprawiało, że z zagubionych i zdezorientowanych, ale posłusznych swemu Panu uczniów, stali się zaczynem powstającej wspólnoty chrześcijańskiej, i z odwagą godną naśladowania głosili Prawdę o Jezusie? … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – II TYDZIEŃ WIELKANOCNY
od 24 do 30 kwietnia 2022 r. – s. Maria Faustyna Ciborowska ISMM

Niedziela, 24.04.2022 r. – Niedziela Miłosierdzia Bożego Pierwsze czytanie: Dz 5, 12-16 W II niedzielę Wielkanocy Kościół zaprasza nas do uwielbiania największego przymiotu Boga, jakim jest Jego miłosierdzie. Już pierwsze czytanie to jakby jednym tchem zdana relacja autora natchnionego o wydarzeniach w Jeruzalem, które się działy za sprawą apostołów. Przez ich ręce dokonywane były cuda. Wszyscy odzyskiwali zdrowie. Coraz większa liczba ludzi … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – OKRES WIELKANOCNY
od 17 do 23 kwietnia 2022 r. – o. dr hab. Waldemar Linke CP

Niedziela Wielkanocna, 17.04.2022 r. – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego Pierwsze czytanie: Dz 10,34a.37-43 Rola uczniów, jako świadków zmartwychwstania Jezusa, jest wyraźnie zarysowana już w Dz 1,8. Żydzi przyjmujący wiarę w Jezusa, Sługę Boga i Mesjasza, powołani są także do tego zadania. Ta dobra nowina dociera także do nieobrzezanych, przekracza granice wspólnoty, jaka istniała. Z tego śmiałego gestu Piotr będzie się musiał tłumaczyć … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – WIELKI TYDZIEŃ
od 10 do 16 kwietnia 2022 r. – o. Dariusz Pielak SVD

Niedziela, 10.04.2022 r. – Niedziela Palmowa Ewangelia w czasie procesji i poświęcenia palm: Łk 19, 28-40 Liturgia Wielkiego Tygodnia zaczyna się od Niedzieli Palmowej. W tym dniu powinna odbyć się procesja z palmami, przypominająca nam ów dzień, kiedy Jezus przy akompaniamencie radosnych okrzyków wjechał na osiołku do Jerozolimy. Z perspektywy czasu wiemy, że zapał tłumów był słomiany. Już w Wielki Piątek ci sami ludzie będą … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU
od 3 do 9 kwietnia 2022 r. – dr Joanna Jaromin

V Niedziela Wielkiego Postu, 3.04.2022 r. Pierwsze czytanie: Iz 43, 16-21 Dzisiejsze pierwsze czytanie rozpoczyna się przypomnieniem wielkiego dzieła Boga, jakim było przejście Hebrajczyków przez Morze Czerwone po wyjściu z niewoli egipskiej. Bóg na początku określony zostaje właśnie jako Ten, który tego dokonał. Jednak przekazuje przez proroka, aby nie wracać do przeszłości, nie żyć tym, co dawno przeminęło, nie zatrzymywać się na starym, ponieważ dokonuje nowej … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – IV TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU
od 27 marca do 2 kwietnia 2022 r. – ks. Błażej Węgrzyn

IV Niedziela Wielkiego Postu, 27.03.2022 r. Pierwsze czytanie: Joz 5, 9a. 10-12 Odczytajmy dzisiejszą liturgię słowa w świetle ewangelicznej przypowieści, w której zaakcentujmy relację obu synów i braci do ojca. Pierwsze czytanie odnosi się do starszego z nich, który uosabia cały izraelski naród wybrany, i nawiązuje do kluczowego momentu formowania się żydowskiej tożsamości, czyli wyjścia z Egiptu i wejścia do Ziemi Obiecanej. Medytowana w czytaniu scena rozgrywa się tuż … Zobacz cały tekst >>