Komentarze do czytań – VIII TYDZIEŃ ZWYKŁY
od 28 maja do 3 czerwca 2023r. – ks. dr Leszek Rasztawicki

Niedziela, 28.05.2023 r. – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Pierwsze czytanie: Dz 2,1-11 Czas wielkanocny kończymy wylaniem Ducha Świętego, który jednoczy wszystkie narody w wyznawaniu tej samej wiary w Zmartwychwstałego. Nie jest to koniec, ale początek misji, do której zaprasza nas Jezus. Był to święty czas dany od Boga, aby dojrzewać do pełni wiary w Zmartwychwstanie. Dojrzewanie ma przynieść dobre i konkretne owce. Tym owocem jest niezachwiana radość i ufność w zmartwychwstałym Panu. Teraz … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – VII TYDZIEŃ WIELKANOCY
od 21 do 27 maja 2023r. – o. Dariusz Pielak SVD

VII Niedziela Wielkanocna, 21.05.2023 r. – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Pierwsze czytanie: Dz 1,1-11 W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego wspominamy moment triumfu Jezusa Chrystusa. Zbawcza wola Boga dokonała się w całym Jego ziemskim życiu: Wcieleniu, głoszeniu Ewangelii, Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu. Święty Marek o momencie Wniebowstąpienia mówi, że „po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga” (Mk 16,19). Jest … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – VI TYDZIEŃ WIELKANOCY
od 14 do 20 maja 2023r. – s. Ewa Maria od Męki Pańskiej OCD

VI Niedziela Wielkanocna, 14.05.2023 r. Pierwsze czytanie: Dz 8,5-8.14-17 Oto stajemy się świadkami pierwszych kroków uczniów Chrystusa, którzy zgodnie z nakazem Pana, by głosić Dobrą Nowinę w Judei, Samarii i aż po krańce ziemi (por. Dz 1,8), opuszczają terytorium Ziemi Świętej, niosąc Ewangelię wszystkim bez wyjątku. Warto zwrócić uwagę, że Filip – jeden z siedmiu diakonów, rozpoczął swe dzieło ewangelizatora, „przymuszony” prześladowaniami, jakie wybuchły po zabiciu … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 14 do 20 maja 2023 r. – dr Katarzyna Kozera

Niedziela, 14.05.2023r. J 14,15-21 Jednym z podstawowych określeń, jakie używamy w stosunku do Boga jest tytuł Sędziego, którego wyrokom podlegają wszyscy ludzie. Na tej niemalże sądowej scenie ludzkiego życia jest obecny także prokurator, oskarżyciel, czyli szatan, którego dążenia polegają na tym, aby zniszczyć nasze życie. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam o istnieniu postaci, która stanowi przeciwwagę dla oskarżyciela – jest nią Paraklet, czyli obrońca i pocieszyciel. Paraklet … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – V TYDZIEŃ WIELKANOCY
od 7 do 13 maja 2023r. – ks. Błażej Węgrzyn

V Niedziela Wielkanocna, 7.05.2023 r. Pierwsze czytanie: Dz 6,1-7 Wyjątkowo, zachęcam, by przed lekturą komentarza do pierwszego czytania odczytać ten do Ewangelii – chcę bowiem zwrócić uwagę na przemianę, która dokonała się w sercach Apostołów. Ewangelia przedstawia ich jeszcze jako „nieopierzonych” studentów wiary, którzy usiłują rozwiązać trynitarną wersję dylematu „jajka i kury” – kto jest pierwszy: Ojciec czy Syn? Nie są jeszcze gotowi, by pojąć ich jedność – bo nie mają Ducha … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – IV TYDZIEŃ WIELKANOCY
od 30 kwietnia do 6 maja 2023r. – dr Elżbieta Marek

IV Niedziela Wielkanocna, 30.04.2023 r. Pierwsze czytanie: Dz 2,14a.36-41 Święto Tygodni ( Szawuot, gr. pentecoste), obchodzone było pięćdziesiąt dni po Świętach Paschy (Pesach). W czasach biblijnych rolnicy wędrowali do Jerozolimy, aby złożyć ofiary z pierwszych danego roku żniw. Potem podkreślano bardziej związek tego święta z przekazaniem Mojżeszowi na Synaju tablic z Dziesięciorgiem Przykazań i zawarciem Przymierza między Bogiem a Żydami. Opisany w Dziejach Apostolskich (Dz … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – III TYDZIEŃ WIELKANOCY
od 23 do 29 kwietnia 2023r. – Teresa Kołodziej

III Niedziela Wielkanocna, 23.04.2023 r. Pierwsze czytanie: Dz 2,14.22b-32 Kościół czyta nam dzisiaj fragment z Dziejów Apostolskich opisujący scenę, która miała miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy. Piotr, w asyście pozostałych Jedenastu, przemawia do wielu Żydów. Tych samych Żydów, przed którymi siedem tygodni wcześniej apostołowie zamykali się ze strachu. Teraz, po otrzymaniu Ducha Świętego, staje przed nimi i odważnie mówi do nich o trudnych wydarzeniach, które miały miejsce niedawno … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – II TYDZIEŃ WIELKANOCY
od 16 do 22 kwietnia 2023r. – dr Anna Twardziłowska

II Niedziela Wielkanocna, 16.04.2023 r.- Niedziela Miłosierdzia Bożego Pierwsze czytanie: Dz 2,42-47 W perykopie dzisiejszej znajduje się pierwsze summarium umieszczone po kazaniu wygłoszonym przez św. Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy. Realizuje ono cel Łukasza, jakim jest dostarczanie szerokich podsumowań w przełomowych momentach historii rozrastającego się Kościoła. Wychodząc z opisu jednorazowego wydarzenia, jakim było Zesłanie Ducha Świętego Łukasz przechodzi do opisu codzienności, w której dary Ducha powinny być wcielane … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA I OKTAWA WIELKANOCY
od 9 do 15 kwietnia 2023r. – ks. Wojciech Węglowski

Niedziela, 09.04.2023 r. – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego Pierwsze czytanie: Dz 10, 34a.37-43 Obchodzimy dzisiaj najważniejszą uroczystość dla każdego chrześcijanina, będącą jednocześnie dla nas największą tajemnicą głoszoną od ponad dwóch tysięcy lat – Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Święty Piotr, jako jeden z pierwszych gorliwych głosicieli tej prawdy, przemawia do pogan. Ukazuje nam w swoich słowach pewną rozbieżność: Jezus czynił dobre uczynki, uzdrawiał … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – WIELKI TYDZIEŃ
od 2 do 8 kwietnia 2023r. – dr hab. Marek Kita

Niedziela Palmowa – 02.04.2023 r. Ewangelia w czasie procesji: Mt 21, 1-11 (komentarz o. dr hab.Waldemara Linke CP) Wjazd Jezusa do Jerozolimy jest spełnieniem oczekiwania, że Bóg da swemu ludowi króla, który wybawi swój lud od wrogów i będzie dbał o chwałę Bożą, jak Dawid. Wszyscy jednak byli świadomi moralnych i emocjonalnych ograniczeń tej postaci. Spisana w czasach powygnaniowej reformy religijnej za czasów Ezdrasza i Nehemiasza tzw. historia kronikarska idealizuje … Zobacz cały tekst >>