Skarbiec Słowa Bożego – Zjednoczenie
26 stycznia 2020 – Jadwiga Siewko

Tu, na ziemi, wciąż czegoś pragniemy. A jeśli uda nam się osiągnąć to, czego pragniemy, to okazuje się, że nie zaspokoiło nas to w pełni, że wciąż rodzą się w nas nowe pragnienia. Gdy człowiek pragnie, chce mu się pić, świadczy to o braku, który w nim jest i potrzebie wypełnienia go. Niestety, często zachowujemy się jak Samarytanka, którą Jezus spotkał przy studni w Sychar. Była ona z sześcioma mężczyznami po kolei, a ostatni nawet … Zobacz cały tekst >>

Skarbiec Słowa Bożego – Zbawienie
25 stycznia 2020 – o. dr hab. Waldemar Linke

Bóg jest zbawicielem człowieka czy ludzi? Czy zbawienie to osobisty, indywidualny błogostan, czy też pewna społeczna utopia mająca się zrealizować po zakończeniu historii? Pytania te brzmią dość teoretycznie, ale ostatecznie chodzi w nich o to, co jest celem życia i sensem wysiłków człowieka wierzącego. Czy żyję – wśród trudów i wyrzeczeń – by kiedyś było mi dobrze czy też moje osobiste życie i moje wyrzeczenia mają na celu zbudowanie doskonałej, bo idealnie harmonijnej i trwającej wiecznie, wspólnoty? … Zobacz cały tekst >>

Skarbiec Słowa Bożego – Sakramenty
24 stycznia 2020 – Jadwiga Siewko

Wielu z nas nie rozumie, czym są sakramenty. Mimo, że zwykle potrafimy je wymienić: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, sakrament spowiedzi, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. Czy jednak jest coś, co łączy je wszystkie? Co byłoby wspólne na przykład dla chrztu i namaszczenia chorych? Albo dla namaszczenia chorych i dla małżeństwa? W każdym sakramencie działa sam Jezus, udzielając nam ze swojej mocy, aby nas przemienić – przemienić zgodnie z tym, co wyraża dany sakrament. … Zobacz cały tekst >>

Skarbiec Słowa Bożego – Wspólnota ludu Bożego
23 stycznia 2020 – o. dr hab. Waldemar Linke

Apostołów wybrał Pan Jezus spośród swoich uczniów. Słuchanie nauk Mistrza, uczenie się od Niego wrażliwości i dobroci przez obserwowanie Jego miłości wobec chorych, dotkniętych różnymi słabościami, spętanych złem – to podstawowa kwalifikacja do tego, by być Jego uczniem. Posłanie to owoc bycia uczniem, słuchania Chrystusa. Inaczej apostoł, czyli posłaniec, mógłby zapomnieć, że ma głosić to i tylko to, co jest orędziem. Zdarzyło się to chyba Apollosowi, aleksandryjczykowi, który przybył do Efezu … Zobacz cały tekst >>

Skarbiec Słowa Bożego – Wspólnota ludu Bożego
22 stycznia 2020 – Jadwiga Siewko

W dzisiejszych czasach wiele jest osób, które mówią „Wierzę w Boga, ale nie wierzę w Kościół”. Często dzieje się tak dlatego, iż osoby te zostały w jakiś sposób zranione przez ludzi, należących do Kościoła i boją się ponownie zaufać, by nie zostać zranionymi po raz kolejny. Jednakże Bóg nie chciał nas zbawić pojedynczo, ale we wspólnocie. Już w Starym Testamencie widzimy, że Bóg powołuje ludzi, z których tworzy wspólnotę i to właśnie członkom tej wspólnoty poleca, aby przechowywali i przekazywali wiarę … Zobacz cały tekst >>

Skarbiec Słowa Bożego – Sprawiedliwość Boga
21 stycznia 2020 – o. dr hab. Waldemar Linke

Dlaczego sprawiedliwość jest dla nas ważna? Bo ona stanowi wyznacznik tego, kim jesteśmy. Jeśli ktoś nas traktuje niesprawiedliwie, to nie najważniejsze jest, że w ten sposób tracimy coś, co się nam należy albo co nam przysługuje, ale to, że ktoś nam okazuje lekceważenie. Kim jestem, że można mi odmówić nie tylko szacunku czy przywilejów, praw, które z tytułu zwykłej sprawiedliwości mi się należą. Sprawiedliwość to minimum tego, co się nam należy i czego oczekujemy.  Z drugiej … Zobacz cały tekst >>

Skarbiec Słowa Bożego – Miłość Boga
20 stycznia 2020 – Jadwiga Siewko

Ludzie nie rozumieją się, ranią, odrzucają, niszczą, a wielu wtedy pyta: Gdzie jest Bóg? Dlaczego pozwala na zło? Stawianie takich lub podobnych pytań może być pierwszym krokiem do odkrycia prawdy i zwykle wskazuje na to, że ten, kto je zadaje, nie wie, czym jest prawdziwa Miłość. Cóż to jednak jest prawda? Cóż to jest miłość? Bóg jest prawdą i Bóg jest miłością. Niestety my często nie poznajemy Prawdziwej Miłości, … Zobacz cały tekst >>