Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 2 do 8 sierpnia 2020 r.

Niedziela, 2 sieprnia Mt 14, 13-21 Pan Jezus dokonał cudownego rozmnożenia chleba i nakarmił tysiące ludzi. Było to wydarzenie znaczące w Jego misji, co wcale nie oznacza, że należy nieustannie oczekiwać od Niego czy od Jego Kościoła darmowego zaopatrywania we wszelkie codzienne dobra. W innym miejscu Jezus wzywa, aby zabiegać o pokarm, który daje życie wieczne. Na chleb codzienny należy uczciwie pracować i to jest obowiązek wszystkich ludzi. Kto … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 26 lipca do 1 sierpnia 2020 r.

Niedziela, 26 lipca Mt 13, 44-52 Przypowieści o skarbie i o perle mają to samo przesłanie: królestwo Niebieskie swoją wartością przewyższa wszelkie inne dobra w życiu człowieka. Dla osiągnięcia go warto wyrzec się wszystkiego. Każdy, kto tę prawdę zrozumie, będzie szczęśliwym człowiekiem. W pierwszym opowiadaniu człowiek znajduje skarb zupełnie przypadkowo, natomiast w drugim kupiec całe życie świadomie poszukuje perły, która uczyni go bogatym … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 19 do 25 lipca 2020 r.

Niedziela, 12 lipca Mt 13, 24-43 Siewcę, czyli gospodarza pola, cechuje niezwykła cierpliwość i ogromne miłosierdzie. Jednak w naszym zachwycie nad cechami jego charakteru nie wolno przeoczyć ważnej kwestii w przesłaniu tej przypowieści, mianowicie sędziowskiej postawy Syna Człowieczego. On ukarze tych, których obrazuje chwast, czyli synów złego. W doczesnym życiu Bóg cierpi ich złe uczynki i ich samych, jednak w stosownej chwili objawi swoją sprawiedliwość. … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 12 do 18 lipca 2020 r.

Niedziela, 12 lipca Mt 13, 1-23 Podobnie do siewcy z przypowieści postępuje Bóg: jest bezgranicznie wierny posyłaniu na świat swojego słowa i swoich łask. Nie zmienia tego świata natychmiastowo za pomocą czarów, lecz akceptuje jego niedoskonałości, stopniowo prowadząc go do coraz lepszego owocowania dobrem. I cieszy się każdym jego przejawem w życiu swoich stworzeń. Nawet jeżeli plony są tylko trzydziestokrotne. Każdy ma szanse na miarę swoich możliwości. … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 5 do 11 lipca 2020 r.

Niedziela, 5 lipca Mt 11, 25-30 Idąc za Jezusem, ludzie biedni spotkali się z czymś, czego nigdy wcześniej nie doświadczali w swoim marnym życiu. Ktoś skierował na nich uwagę, zajął się ich problemami, cierpieniem. Poczuli wartość człowieczeństwa. Ten Ktoś szczerze pragnął ich dobra, ich szczęścia. Nie musieli obawiać się oszustwa, skrzywdzenia. W ich życiu pojawił się blask nadziei. W swoim ubóstwie, niedostatku, życiowym … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 21 do 27 czerwca 2020 r.

Niedziela, 21 czerwca Mt 10, 26-33 Spotykamy dziś w Ewangelii często występujące w nauczaniu Jezusa wezwanie: Nie bójcie się! Jest ono bardzo ważne dla wszystkich Jego uczniów. Jeżeli On jest z nami, któż może być przeciwko nam?! Niestety, tak bardzo daleko jesteśmy jeszcze od wprowadzenia tej prawdy na stałe w nasze życie. Niedzielna liturgia słowa to kolejna katecheza dla wspólnoty gromadzącej się w domu Bożym. Pan … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 14 do 20 czerwca 2020 r.

Niedziela, 14 czerwca Mt 9, 36 – 10, 8 Syn Boży wybiera Dwunastu, odnawia Lud Boży, zakłada fundamenty pod rodzący się Kościół. Jezus ustanawia apostołów przede wszystkim po to, aby z Nim byli. Dochowali wierności Jemu, Jego Ewangelii, dziełu zbawienia. To jest ich fundamentalny obowiązek. Apostołowie mają być też głosicielami Ewangelii, która inaczej nie trafi do ludzi jak tylko poprzez świadectwo osób zafascynowanych … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 31 maja do 5 czerwca 2020 r.

Niedziela, 30 maja J 20, 19-23 Zesłanie Ducha Świętego było niezwykłym wydarzeniem w historii zbawienia. Wydaje się, że jest ono słabo uświadomione i przeżywane we współczesnym Kościele. A szkoda. Od dnia Pięćdziesiątnicy apostołowie rozeszli się na cały świat, by głosić dobrą nowinę o zbawieniu, by przepowiadać Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię. Moc Ducha Świętego uzdolniła ich do tego. Ta moc towarzyszy nieustannie Kościołowi, dlatego istnieje i nieprzerwanie dzień … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 24 do 30 maja 2020 r.

Niedziela, 24 maja J 17, 1-11a Jezus modli się do Ojca za swój Kościół. Nieco wcześniej ewangelista zaznaczył, że Jezus umiłował swoich, którzy mieli pozostać na świecie, i tę miłość okazał im do końca. Wyraził to podczas ostatniej wieczerzy, kiedy umył im nogi. Teraz Jezus ogarnia pełnym miłości spojrzeniem przyszłość Kościoła. Dobrze wie, co czeka Jego uczniów, jaką przyszłość mają przed sobą. W tym momencie … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 19 do 25 kwietnia 2020 r.

Niedziela, 19 kwietnia J 20, 19-31 Tak się jakoś stało, że apostoł Tomasz, z przydomkiem „niewierny” nadanym mu przez tradycję, zdominował pierwsze spotkania Zmartwychwstałego z apostołami. Kościół obdarza go zainteresowaniem godnym czegoś większego niż to, co przydarzyło się temu niedowiarkowi. Ale to nie Tomasz jest w centrum uwagi. Spotkanie zmartwychwstałego Jezusa z apostołami zaowocowało czymś, co na trwałe wpisało się w posługę Kościoła i życie chrześcijan. Sakrament … Zobacz cały tekst >>