Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 25 do 31 października 2020 r.

Niedziela, 25 października Mt 22, 34-40 Na pierwszym miejscu znajduje się przykazanie miłości Boga. Jeśli jednak zestawimy statystycznie naukę Jezusa o relacji człowieka z Bogiem z nauką o relacjach międzyludzkich, zauważymy, że znacznie większa część Jego katechezy dotyczy drugiego tematu. Jezus uczy, aby ludzie żyli ze sobą jak bracia i siostry, jak dzieci jednego Ojca w niebie, ponieważ na tym między innymi polega królestwo … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 18 do 24 października 2020 r.

Niedziela, 18 października Mt 22, 15-21 Jezus wyraźnie mówi, że należy płacić podatek cezarowi, a tym samym uczy, że należy wywiązywać się ze wszystkich obywatelskich obowiązków. Czytany dziś fragment nie pozostawia wątpliwości w tym względzie: oddajcie cesarzowi to, co jest cesarskie. To kwestia zwyczajnej uczciwości. Ale też należy oddawać to, co należy się Bogu, czyli wszystko, czyli siebie samych. Idealny świat jest niemożliwy … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 11 do 17 października 2020 r.

Niedziela, 11 października Mt 22, 1-14 Wszystko znajduje się w ręku Boga i wszystko dzieje się według Jego przedwiecznego planu, który kieruje się logiką miłosierdzia. Inaczej mówiąc, wszystko jest pod Jego kontrolą. Ludziom niekiedy wydaje się, że wszystko idzie ku ruinie, że jest bałagan na świecie, że coraz częściej spotykamy się z absurdalnymi sytuacjami życia, ale jeżeli tak jest, to tylko z winy człowieka i tylko w skali doczesnej. Bóg jest zdeterminowany … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 4 do 11 października 2020 r.

Niedziela, 4 października Mt 21, 33-43 Nie ma wątpliwości, że Jezusowa przypowieść w pierwszym rzędzie obrazuje historię narodu izraelskiego. Na przestrzeni wieków Bóg posyłał proroków ze swoim orędziem, ale Jego wysłańcy różnie byli traktowani. Dochodziło również do zabijania sług Bożych. Przyszedł moment, że Bóg posłał na świat swojego Syna z najcudowniejszym orędziem, orędziem miłości i błogosławieństwa. Niestety, Dobra Nowina została odrzucona, a jej Dawca ukrzyżowany. Przypowieść … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 27 września do 3 października 2020 r.

Niedziela, 27 września Mt 21, 28-32 Przypowieść Jezusa odnosi się do sytuacji, którą zastał On na świecie. Pierwszy syn obrazuje wszystkich grzeszników. Na pewnym etapie swojego życia grzesznym postępowaniem powiedzieli Bogu – nie! Dzięki spotkaniu z Jezusem opamiętali się, nawrócili i przyjęli naukę Ewangelii, radując tym samym Boga. Drugi syn jest przedstawicielem faryzeuszów. Starali się oni żyć po Bożemu w wymiarze duchowym … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 20 do 26 września 2020 r.

Niedziela, 20 września Mt 20, 1-16a Nauka Jezusa zawsze intrygowała, a niekiedy nawet bulwersowała. Tak jest do dzisiaj, a przytoczona przypowieść o robotnikach w winnicy jest tego ewidentnym przykładem. Egoistyczny, wyrachowany człowiek nie zawsze umie uchwycić ton logiki Bożego miłosierdzia. Bóg daje możliwość zbawienia każdemu człowiekowi. Każdego pragnie uczynić doskonale szczęśliwym. I to jest najważniejsze. Każdy posiada swoją, niepowtarzalną drogę do tego szczęścia, tak jak życie … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 13 do 19 września 2020 r.

Niedziela, 13 września Mt 18, 21-35 Dziesięć tysięcy talentów to równowartość trzystu czterdziestu ton złota. Suma niewyobrażalna i nierealna. Dlaczego dłużnik króla był tak lekkomyślny, że zaciągnął tak ogromny, niewypłacalny dług? Dlaczego z kolei król był tak zaślepiony, że pożyczył komuś tyle pieniędzy? Opowiadając tę przypowieść, Pan Jezus pragnie uzmysłowić nam relacje pomiędzy Bogiem a grzesznikiem. Miłosierny Bóg jest jeszcze bardziej wielkoduszny wobec człowieka … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 6 do 12 września 2020 r.

Niedziela, 6 września Mt 18, 15-20 Czytając słowa Jezusa na temat wspólnoty Kościoła, uświadamiamy sobie, że nie wszyscy do niej należą, że nie wszyscy posiadają łaskę wiary. Wiara jest darem tajemniczym, a jeszcze bardziej darem niezasłużonym. Dlatego nie wszyscy chodzą do kościoła i nie wszyscy uważają siebie za ludzi wierzących. Ale nawet wśród tych, którzy jeszcze nie przeżywają radości z powodu łaski wiary, jest wielu dobrych ludzi o szlachetnym sercu i usposobieniu. Wszyscy … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 30 sierpnia do 5 września 2020 r.

Niedziela, 30 sierpnia Mt 16, 21-27 Po raz pierwszy Jezus zapowiada swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. Nie czyni tego jedynie dla poinformowania apostołów. Jego zapowiedź stanowi wstęp do nauki na temat pójścia za Nim. Iść za Jezusem, być Mu wiernym, być Jego uczniem, to wytrwale nieść swój codzienny krzyż. Ten krzyż nosi wiele imion: choroba, cierpienie, samotność, poczucie niesprawiedliwości, przytłaczająca proza codzienności … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 23 do 29 sierpnia 2020 r.

Niedziela, 23 sierpnia Mt 16, 13-20 Ten Fragment należy do najważniejszych w Ewangelii Mateusza, dlatego w roku liturgicznym „A” wspólnota Kościoła zbierająca się na niedzielnej Eucharystii powinna go wysłuchać i rozważyć. Opisane wydarzenie dotyczy ustanowienia prymatu Piotra w Kościele, prymat przechodzi na wszystkich jego następców. Szkoda, że nie wszyscy przyjmują fakt, który jasno wynika z Ewangelii, przekonując, że słowa Jezusa skierowane do Piotra dotyczyły tylko jego osoby. Nic podobnego. … Zobacz cały tekst >>