Rozważania Ewangeliczne
od 10 do 16 stycznia 2021 r. – o. dr hab. Waldemar Linke CP

Niedziela, 10 stycznia Mt 4, 12-17. 23-25 Wyrażenie „chrzcić Duchem Świętym” jest nam dobrze znane, ponieważ słyszeliśmy je wiele razy. Ale czy jest dla nas zrozumiałe? Najpierw czym jest chrzest? Dla nas – sakramentem. Jan Chrzciciel z pewnością o sakramencie nie mówił, natomiast chrzcił, czyli obmywał, kąpał zanurzając w wodzie, tych, którzy do niego przychodzili. Gdy więc mówimy o „kąpieli w Duchu Świętym” to posługujemy się przenośnią, metaforą. … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne
od 6 do 9 stycznia 2021 r. – ks. dr Adam Dynak

Środa, 6 stycznia Mt 2, 1-12 W bogactwie szczegółów tworzących opowiadanie o Mędrcach ze Wschodu warto zwrócić uwagę na termin droga, znaczące pojęcie teologii biblijnej. Podróżni ze Wschodu przebyli drogę prowadzącą do spotkania ze Zbawicielem i drogę powrotną. Ten pierwszy kierunek inspirowany był pragnieniem odnalezienia nowonarodzonego Króla Żydów. To pragnienie z kolei zrodziło się w poszukiwaniu prawdy, w procesie, któremu solidnie oddawali się nasi uczeni. Szlachetne usiłowania … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 27 do 31 grudnia 2020 r.

Niedziela, 27 grudnia Łk 2, 22-40 Niemowlę Jezus zostało przyniesione do świątyni w Jerozolimie, w przekonaniu Żydów ich świątynia była jedynym miejscem na ziemi, gdzie zamieszkuje Bóg. W scenerii spotkania Symeona z Jezusem i jego proroczych słów, a także obecności oddanej Bogu Anny, ujawnia się – być może – najważniejsza w tym wydarzeniu prawda: Jezus, Boży Syn, po raz pierwszy wszedł do świątyni. Nie była to jeszcze świątynia … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 20 do 26 grudnia 2020 r.

Niedziela, 20 grudnia Łk 1, 26-38 Centralnym punktem zwiastowania jest wiadomość, że na świat przyjdzie zapowiedziany przed wiekami i z tęsknotą oczekiwany Zbawiciel, Mesjasz. Będzie nim Boży Syn, zupełnie nieznany dotąd nikomu, nawet tym najbardziej wtajemniczonym w Boże sprawy. Wolą Najwyższego jest, aby Jego Syn, współistotny Ojcu, przyszedł na świat w taki sposób jak człowiek, aby był urodzony przez kobietę. Nieśmiertelny, wieczny Bóg, przyjmuje … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 13 do 19 grudnia 2020 r.

Niedziela, 13 grudnia J 1, 6-8.19-28 Stawiając obok siebie Jezusa i Jana Chrzciciela, dostrzegamy kontrast pomiędzy prorokiem a Tym, który po nim przyszedł, ale to nie powinno przysłonić nam istniejących podobieństw. Głównym z nich jest pełne zaangażowanie w dzieło Boże. Podobnie jak Jezus przyszedł na świat, by w doskonałym posłuszeństwie wypełnić do końca wolę Ojca, tak również Jan Chrzciciel zupełnie i bez reszty realizuje powołanie, którym obdarzył go Bóg. Inne podobieństwa – … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 6 do 12 grudnia 2020 r.

Niedziela, 6 grudnia Mk 1, 1-8 Na ścieżkach naszego Adwentu nie może zabraknąć Jana Chrzciciela. Chociaż Jan miał mocną osobowością, to nie brakowało mu również wielkiej pokory. Prorok do końca był świadomy swojego zadania i miejsca w historii zbawienia. Umiał pokornie i spokojnie przyjąć status postaci drugorzędnej. Wiedział, że jego misja jest czasowa, że służy wywyższeniu Kogoś innego. Nie zawahał się nawet przez chwilę. W centrum postawił … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 29 listopada do 5 grudnia 2020 r.

Niedziela, 29 listopada Mk 13, 33-37 Rozpoczynamy czas Adwentu. Kolejny raz podejmujemy wysiłek ku nawróceniu, uświadamiając sobie, że przygotowujemy się na spotkanie z przychodzącym na świat Chrystusem. Nie tylko z Tym w tajemnicy Jego narodzenia, lecz przede wszystkim z Tym, który przyjdzie na końcu czasu, który przyjdzie sądzić niebo i ziemię, który przyjdzie jako ostateczny Zwycięzca. Słowo Boże wzywa nas do czuwania. Wczoraj tym wezwaniem zakończyliśmy rok liturgiczny, a dzisiaj znowu od niego … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 22 do 28 listopada 2020 r.

Niedziela, 22 listopada Mt 25, 31-46 Wizja sądu ostatecznego wiele osób napawa strachem, który niekiedy przeradza się w paniczny lęk. W żadnym wypadku winą za taki stan rzeczy nie można obarczać Jezusa ani Jego Ewangelii. Jeżeli już należałoby wskazać winowajcę, to będzie nim sztuka sakralna, która wiele uwagi poświęca rzeczom ostatecznym, niekiedy nadmiernie akcentując aspekt straszliwej kary za grzechy. Za tym głosem idzie często … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 15 do 21 listopada 2020 r.

Niedziela, 15 listopada Mt 25, 14-30 Talenty zostały rozdane sprawiedliwie, każdemu według jego możliwości. Pierwszy talent, który każdy otrzymuje, to życie, i on jest najważniejszy. Wszystkie następne, cała reszta, opierają się na tym pierwszym. Tak więc trzeci sługa otrzymał tyle samo co pozostali. Żyjąc na tym świecie i rozumiejąc wartość tego daru, można dokonywać niesamowitych rzeczy. Pesymizm, lenistwo, pijaństwo, strach czy przesadna ostrożność to nic … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 8 do 14 listopada 2020 r.

Niedziela, 8 listopada Mt 25, 1-13 Z pewnością przypowieści o dziesięciu panach nie można pojmować zbyt literalnie, bo wtedy pojawiają się niepotrzebne pytania, np.: dlaczego wszystkie panny posnęły, przecież to oznaczało brak czuwania, albo: dlaczego panny nie chciały podzielić się oliwą z potrzebującymi, przecież to nie po chrześcijańsku, i tak dalej. Nauka przypowieści wskazuje na intelektualne i duchowe zaangażowanie człowieka w sprawy Boże. Boga należy kochać całym swoim … Zobacz cały tekst >>