Rozważania ewangeliczne
od 18 do 24 kwietnia 2021 r. – o. dr Łukasz Andrzejewski CP

Niedziela, 18.04.2021r. Łk 24, 35-48 Kiedy człowiek jest przestraszony każdy kształt, ruch, czy postać jawią się jako zagrożenie. Dostrzeżenie w cieniu nawet przyjaznej postaci wywołuje odruch obronny. W tym kontekście łatwiej zrozumieć sytuację apostołów, którzy doświadczyli dwojakiej traumy: ich mistrz i nauczyciel został w okrutny sposób stracony, a oni sami obawiają się, że podzielą Jego los. Dlatego pierwsze słowa, jakie Jezus kieruje do nich … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 11 do 17 kwietnia 2021 r. – o. Tytus Mariusz Boguszyński OFM

Niedziela Miłosierdzia Bożego, 11.04.2021r. J 20, 19-31 Misja Jezusa została dopełniona, a tym zewnętrznym wymiarem jest udzielenie uczniom władzy. Uczniowie tej władzy nie posiadają dla rządzenia, ale by w postawie służby kontynuować misję Chrystusa. Apostołowie są posłani, aby świadczyć. Ja też jestem zaproszony do tego, by być świadkiem koronnym, jednak zdarzają się sytuacje w moim życiu, że zachowuję się podobnie jak św. Tomasz. Był blisko, ja … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 4 do 10 kwietnia 2021 r. – o. dr hab. Waldemar Linke CP

Niedziela Zmartwychwstania, 4.04.20121r. J 20,1-9 Czego trzeba, żebyśmy uwierzyli w zmartwychwstanie? Jeśli wyrażenie „drugi uczeń” to sposób, w jaki określany jest w Czwartej Ewangelii św. Jan, to przecież słuchał on słów Jezusa, w których zapowiadał On swoją mękę i zmartwychwstanie, widział wskrzeszenia świadczące, iż Pan ma władzę nad śmiercią. Uwierzył zaś i zrozumiał, gdy zobaczył pusty grób. Podobnie było też z Piotrem, który choć zawsze pierwszy wśród apostołów, mający … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 28 marca do 3 kwietnia 2021 r. – ks. dr Adam Dynak

Niedziela Palmowa, 28.03.2021 r. Mk 14, 1 – 15,47 W Niedzielę Palmową, chwilowo radosną, Kościół czyta opowiadanie ewangeliczne o męce i śmierci Jezusa. Jest to dobrze utrwalona tradycja, dzięki której Wielki Tydzień rozpoczyna się tym samym akordem, który jeszcze mocniej wybrzmi przy jego końcu. W tym roku św. Mark prowadzi wierzących śladami Męki Chrystusa. Uczestników liturgii może uderzyć gwałtowne przejście od hosanna do ukrzyżuj! Ten … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 21 do 27 marca 2021 r. – o. dr Łukasz Andrzejewski CP

V Niedziela Wielkiego Postu, 21.03.2021r. J 12,20-33 W starożytnym świecie Grecy byli uważani za poszukiwaczy mądrości. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii widzimy, że przychodzą, by znaleźć ją u Jezusa. Nie wiemy, czy kierowała nimi ciekawość czy wiara. Pewne jest, że moment ten wykorzystuje Jezus, by ukazać swoją drogę do Ojca, jako drogę również dla Jego naśladowców ze wszystkich narodów i języków. Opiera się ona na obumieraniu dla siebie – dla egoizmu … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 14 do 20 marca 2021 r. – o. Tytus Mariusz Boguszyński OFM

IV Niedziela Wielkiego Postu, 14.03.2021r. J 3, 14-21 Czy wierzysz? W kogo lub Kogo? Nie raz możesz usłyszeć w swoich rozmowach, że to kara boska. Cała ta pandemia, sytuacja w jakiej się znajdujemy to zemsta Pana Boga, za to, że Go nie przyjmujemy. Ja w tego kogoś nie wierzę, ale w Tego Kogoś, który jest czystą Miłością, Darem, Tak!. Dar mogę odrzucić, zignorować i stać się biednym, bez radości życia, perspektywy na przyszłość. Chrystus … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 7 do 13 marca 2021 r. – o. dr hab. Waldemar Linke CP

III Niedziela Wielkiego Postu, 7.03.2021r. J 2, 13-25 Po pierwszym znaku dokonanym na weselu w Kanie Galilejskiej, w okolicznościach raczej prywatnych, bo tylko Matka zdaje sobie sprawę z wagi słów Jezusa, Jezus pojawia się w Jerozolimie i to w samym jej centrum: w świątyni. Dzieje się to w czasowej bliskości święta Paschy. Kwitnie świąteczny handel, w którym znaczy udział mają koszerne baranki na posiłek świąteczny, świątynia pełna jest pielgrzymów. Turystyka religijna … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 28 lutego do 6 marca 2021 r. – ks. dr Adam Dynak

Niedziela, 28.02.2021 r. Mk 9, 2-10 Każdego roku w drugą niedzielę Wielkiego Postu Kościół czyta fragment Ewangelii o przemienieniu Pana Jezusa na górze. Często się podkreśla, że chodzi o górę Tabor. Nie ma takiej informacji w Ewangelii, choć jest ona poświadczona przez starą chrześcijańską tradycję. Wydaje się, że lepiej skupić się na tym, co się wydarzyło na wysokiej górze niż na jej domniemanej nazwie. Wysokość góry oznacza … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 21 do 27 lutego 2021 r. – o. dr Łukasz Andrzejewski CP

Niedziela, 21.02.2021r. Mk 1, 12-15 Rozpoczęcie publicznej działalności Jezusa poprzedza Jego czterdziestodniowe odosobnienie. W tym czasie w ciszy pustyni modli się i doświadcza kuszenia. Jest to niezwykle ważna wskazówka dla wszystkich rozpoczynających jakieś dzieło lub nowy etap życia. Przed podjęciem ważnych, wiążących decyzji warto zatrzymać się, by w ciszy pozwolić Bogu mówić do swojego serca. W tej krótkiej Ewangelii kryje się też przestroga: gdzie człowiek … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 14 do 20 lutego 2021 r. – o. Tytus Mariusz Boguszyński OFM

Niedziela, 14 lutego 2021r. Mk 1,40-45 Trędowaty – jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Czego chcesz? Pragniesz? Aby czegoś konkretnego zapragnąć, potrzebuję najpierw poznać samego siebie. Stanąć w prawdzie, nie tylko przed drugim człowiekiem, ale przed samym sobą. Spojrzeć w lustro. Boję się, bo ciągle się oszukuję, udając kogoś, kim tak naprawdę nie jestem. Idealizuję siebie. A On? Ciągle o mnie walczy i jednocześnie szanuje moją wolność. Bóg … Zobacz cały tekst >>