Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 29 marca do 4 kwietnia 2020 r.

Niedziela, 29 marca J 11, 1-45 Piąta niedziela stanowi przełomowy moment w okresie Wielkiego Postu. Kościół wchodzi w misteria paschalne Jezusa Chrystusa, w Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Uświadamia nam to zakryty krzyż, który zostanie odsłonięty w Wielki Piątek, by ukazać naszym oczom niezwykły obraz: nieokiełzane ludzkie okrucieństwo i jeszcze większą miłość Boga do człowieka. Podobny przełom w ziemskim życiu Jezusa pokazuje czytana dziś Ewangelia. Wskrzeszenie … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 22 do 28 marca 2020 r.

Niedziela, 22 marca J 9, 1-41 W połowie drogi wielkopostnej pokuty spotykamy długi i bardzo pouczający tekst ewangeliczny. Doskonale obrazuje on kondycję religijną narodu żydowskiego. Po jednej stronie ludzie biedni, cierpiący, znajdujący się na marginesie społeczeństwa, a po przeciwnej religijni liderzy narodu, stróżowie ortodoksji, skrupulatnie strzegący ustalonych przez siebie praw. W swojej domniemanej świętości zamknięci na potrzeby narodu, gardzący pospólstwem. Dla nich cierpienie … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 15 do 21 marca 2020 r.

Niedziela, 15 marca J 4, 5-42 Samarytanka zmieniła swoje życie, stała się zdolna czynić dobro, służyć Bożej sprawie. Wcześniej grzech pozbawiał ją pozytywnej aktywności, ale miała w sobie zarodek zdrowego ducha. To ważny aspekt opisanego wydarzenia. Z nami bywa niekiedy odwrotnie. Ludzie obłożnie chorzy, cierpiący, przykuci na stałe do łóżka bardzo często czynią wiele dobra dla innych. Chodzi przede wszystkim o dobro … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 8 do 14 marca 2020 r.

Niedziela, 8 marca Mt 17, 1-9 Wielki Post jest czasem pokuty, ale nie można zatrzymać się jedynie na rozdzieraniu szat i tarzaniu się w popiele. Prawda o naszym zbawieniu, o naszej przynależności do Jezusa nie zmienia się w zależności od okresu liturgicznego. Jest ona zawsze taka sama. Żeby nie zapomnieć o tym, czytamy dziś fragment Ewangelii mówiący o bardzo radosnym wydarzeniu w ziemskim życiu Jezusa. Pan przemienił się na oczach ludzi, … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 1 do 7 marca 2020 r.

Niedziela, 1 marca Mt 4, 1-11 Jezus przeżył doświadczenie pustyni. Z jednej strony nawiązał do historii swojego narodu, z drugiej natomiast wszedł w życie każdego z nas. Jak czytamy w Ewangelii: kusił Go diabeł. Jezus oparł się pokusom, pokonał kusiciela, ale osobiście doświadczył jadu pokusy, przez co stał się nam jeszcze bardziej bliski jako Ten, który wie i który może nas zrozumieć. Jego zwycięstwo napełnia nadzieją … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 23 do 29 lutego 2020 r.

Niedziela, 23 lutego Mt 5, 38-48 Kościół w swoim nauczaniu powraca do tematu wzajemnej miłości. W zeszłym tygodniu czytaliśmy o niej, ale dziś nauka Jezusa wznosi się na jeszcze wyższy poziom. Nic dziwnego. Jeżeli coniedzielną liturgię słowa przyjmujemy jako katechezę formującą nas na drodze chrześcijańskiego życia, to poziom stawianych wymagań musi się podnosić. Według Jezusa należy miłować nie tylko najbliższe osoby, krewnych, przyjaciół czy dobroczyńców, lecz także … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 9 do 15 lutego 2020 r.

Niedziela, 9 lutego Mt 5, 13-16 Jezus porównuje swoich wyznawców do soli. Podobnie jak ta mineralna przyprawa zmienia smak potrawy, tak również chrześcijanie mają stylem swego życia wnosić pewną nowość w historię świata. Wiadomo, że wystarczy niewielka ilość soli, aby przyprawić nią nieproporcjonalnie większą ilość jedzenia. Tak też jest z tymi, którzy wiernie żyją Ewangelią. Nawet niewielka grupa prawdziwych, radykalnych wyznawców Jezusa … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
IV Tydzień Zwykły – od 2 do 8 lutego 2020

Niedziela, 2 lutego Łk 2, 22-40 Tematem dominującym w Ewangelii Dzieciństwa Jezusa jest radość. Raduje się Maryja, Elżbieta, Zachariasz, aniołowie, pasterze, a teraz Symeon. Wszyscy wymienieni są ludźmi Boga, to znaczy, że są całkowicie Mu oddani. Ich radość jest szczególna i w każdym wypadku jej źródłem jest Bóg i wypełnianie się Jego woli. Podobnie jest z nami. Życie w łasce, czyste serce, wolne od grzechu, … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
III Tydzień Zwykły- od 26 stycznia do 1 lutego 2020

Niedziela, 26 stycznia Mt 4, 12-23 Na początku okresu zwyczajnego w roku liturgicznym powraca temat królestwa niebieskiego. Jezus przychodząc na świat, zapoczątkował królestwo Boże na ziemi. Swoją nauką i przykładem życia zostawił niejako zarodek tego królestwa. Bo królestwo Boże to nic innego jak królowanie Boga w historii, w ludzkich sercach. Przyjęcie nauki Ewangelii i wierność Jezusowi stwarzają właściwe i potrzebne fundamenty pod królestwo Boże. Jesteśmy … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
II Tydzień Zwykły- od 19 do 25 stycznia 2020

Niedziela, 19 stycznia J 1, 29-34 Wszystkie ewangelie wspominają Jana Chrzciciela jako poprzednika Jezusa, jako tego, który wskazał na Mesjasza. Wszyscy ewangeliści akcentują jego uniżenie względem Syna Bożego. Jan znał swoje miejsce, swoje zadanie w Bożych planach. Na początku roku liturgicznego, na początku kolejnego etapu naszej chrześcijańskiej formacji wypada właściwie ocenić jego pokorną postawę. W szkole Jezusa tylko pokorni osiągają duchowe wyżyny. … Zobacz cały tekst >>