Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
II Tydzień Zwykły- od 19 do 25 stycznia 2020

Niedziela, 19 stycznia J 1, 29-34 Wszystkie ewangelie wspominają Jana Chrzciciela jako poprzednika Jezusa, jako tego, który wskazał na Mesjasza. Wszyscy ewangeliści akcentują jego uniżenie względem Syna Bożego. Jan znał swoje miejsce, swoje zadanie w Bożych planach. Na początku roku liturgicznego, na początku kolejnego etapu naszej chrześcijańskiej formacji wypada właściwie ocenić jego pokorną postawę. W szkole Jezusa tylko pokorni osiągają duchowe wyżyny. … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
II Tydzień po Narodzeniu Pańskim – od 5 do 11 stycznia 2020

Niedziela, 5 stycznia J 1, 1-18 Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Jedno z najbardziej znanych i najczęściej cytowanych zdań zapisanych w Biblii. Odwołując się do tekstu greckiego, dosłownie należałoby powiedzieć: Słowo rozbiło swój namiot pośród nas. Dosłowność tego wyrażenia dobrze wyczuwał naród starożytnej Palestyny posiadający przecież korzenie koczownicze. Dalej jednak tekst mówi o chwale Słowa, którą oglądali naoczni … Zobacz cały tekst >>