Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 31 maja do 5 czerwca 2020 r.

Niedziela, 30 maja J 20, 19-23 Zesłanie Ducha Świętego było niezwykłym wydarzeniem w historii zbawienia. Wydaje się, że jest ono słabo uświadomione i przeżywane we współczesnym Kościele. A szkoda. Od dnia Pięćdziesiątnicy apostołowie rozeszli się na cały świat, by głosić dobrą nowinę o zbawieniu, by przepowiadać Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię. Moc Ducha Świętego uzdolniła ich do tego. Ta moc towarzyszy nieustannie Kościołowi, dlatego istnieje i nieprzerwanie dzień … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 24 do 30 maja 2020 r.

Niedziela, 24 maja J 17, 1-11a Jezus modli się do Ojca za swój Kościół. Nieco wcześniej ewangelista zaznaczył, że Jezus umiłował swoich, którzy mieli pozostać na świecie, i tę miłość okazał im do końca. Wyraził to podczas ostatniej wieczerzy, kiedy umył im nogi. Teraz Jezus ogarnia pełnym miłości spojrzeniem przyszłość Kościoła. Dobrze wie, co czeka Jego uczniów, jaką przyszłość mają przed sobą. W tym momencie … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 19 do 25 kwietnia 2020 r.

Niedziela, 19 kwietnia J 20, 19-31 Tak się jakoś stało, że apostoł Tomasz, z przydomkiem „niewierny” nadanym mu przez tradycję, zdominował pierwsze spotkania Zmartwychwstałego z apostołami. Kościół obdarza go zainteresowaniem godnym czegoś większego niż to, co przydarzyło się temu niedowiarkowi. Ale to nie Tomasz jest w centrum uwagi. Spotkanie zmartwychwstałego Jezusa z apostołami zaowocowało czymś, co na trwałe wpisało się w posługę Kościoła i życie chrześcijan. Sakrament … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 12 do 18 kwietnia 2020 r.

Niedziela, 12 kwietnia J 20, 1-9 Chociaż śpiewamy już radosne Alleluja, to jednak liturgia słowa trzyma nas niejako na dystans od tajemnicy paschalnej. Widzimy pusty grób Zbawiciela i spotykamy świadków tego wydarzenia, natomiast nie możemy zobaczyć Zmartwychwstałego. Tego rodzaju doświadczenie towarzyszy nam nie tylko dzisiaj. Nigdy nie rozpoznamy Jezusa wzrokiem, choć przebywa razem z nami. Do spotkania z Nim potrzebna jest wiara. Tylko wiara pozwala doświadczyć Jego … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 5 do 11 kwietnia 2020 r.

Niedziela, 5 kwietnia Mt 27, 11-54 W Niedzielę Palmową, pozornie radosną, Kościół czyta opowiadanie ewangeliczne o męce i śmierci Jezusa. Szokuje gwałtowne przejście od hosanna do ukrzyżuj! Ten dysonans pokazuje, że Jezus nie przyszedł na ziemię w poszukiwaniu doczesnej chwały. Jego doświadczenie uczy, jak złudne są ziemskie zaszczyty. Jezus przyszedł zbawić świat poprzez ofiarę własnego życia. Pokazał nam, jaka jest prawdziwa chwała i na jakiej … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 29 marca do 4 kwietnia 2020 r.

Niedziela, 29 marca J 11, 1-45 Piąta niedziela stanowi przełomowy moment w okresie Wielkiego Postu. Kościół wchodzi w misteria paschalne Jezusa Chrystusa, w Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Uświadamia nam to zakryty krzyż, który zostanie odsłonięty w Wielki Piątek, by ukazać naszym oczom niezwykły obraz: nieokiełzane ludzkie okrucieństwo i jeszcze większą miłość Boga do człowieka. Podobny przełom w ziemskim życiu Jezusa pokazuje czytana dziś Ewangelia. Wskrzeszenie … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 22 do 28 marca 2020 r.

Niedziela, 22 marca J 9, 1-41 W połowie drogi wielkopostnej pokuty spotykamy długi i bardzo pouczający tekst ewangeliczny. Doskonale obrazuje on kondycję religijną narodu żydowskiego. Po jednej stronie ludzie biedni, cierpiący, znajdujący się na marginesie społeczeństwa, a po przeciwnej religijni liderzy narodu, stróżowie ortodoksji, skrupulatnie strzegący ustalonych przez siebie praw. W swojej domniemanej świętości zamknięci na potrzeby narodu, gardzący pospólstwem. Dla nich cierpienie … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 15 do 21 marca 2020 r.

Niedziela, 15 marca J 4, 5-42 Samarytanka zmieniła swoje życie, stała się zdolna czynić dobro, służyć Bożej sprawie. Wcześniej grzech pozbawiał ją pozytywnej aktywności, ale miała w sobie zarodek zdrowego ducha. To ważny aspekt opisanego wydarzenia. Z nami bywa niekiedy odwrotnie. Ludzie obłożnie chorzy, cierpiący, przykuci na stałe do łóżka bardzo często czynią wiele dobra dla innych. Chodzi przede wszystkim o dobro … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 8 do 14 marca 2020 r.

Niedziela, 8 marca Mt 17, 1-9 Wielki Post jest czasem pokuty, ale nie można zatrzymać się jedynie na rozdzieraniu szat i tarzaniu się w popiele. Prawda o naszym zbawieniu, o naszej przynależności do Jezusa nie zmienia się w zależności od okresu liturgicznego. Jest ona zawsze taka sama. Żeby nie zapomnieć o tym, czytamy dziś fragment Ewangelii mówiący o bardzo radosnym wydarzeniu w ziemskim życiu Jezusa. Pan przemienił się na oczach ludzi, … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 1 do 7 marca 2020 r.

Niedziela, 1 marca Mt 4, 1-11 Jezus przeżył doświadczenie pustyni. Z jednej strony nawiązał do historii swojego narodu, z drugiej natomiast wszedł w życie każdego z nas. Jak czytamy w Ewangelii: kusił Go diabeł. Jezus oparł się pokusom, pokonał kusiciela, ale osobiście doświadczył jadu pokusy, przez co stał się nam jeszcze bardziej bliski jako Ten, który wie i który może nas zrozumieć. Jego zwycięstwo napełnia nadzieją … Zobacz cały tekst >>