5. Męczennicy z Betlejem Mt 2,16-18

Ewangelia, Dobra Nowina, przenika życie człowieka w całej jego prawdzie. Obok narodzin czai się śmierć, w ślad za splendorem postępuje nędza materialna, przeciw temu, co Boże, nieustannie występuje szatan ze swoim kłamstwem. Jeszcze niewielu poznało, że Miłość przyszła na świat, a już zawisło nad Nią śmiertelne niebezpieczeństwo. Jeszcze Zbawiciel nie otworzył ust, a już pierwsi męczennicy oddają za Niego życie. Ewangelia jest zapisem historii zbawienia, która realizuje … Zobacz cały tekst >>

4. Ucieczka do Egiptu Mt 2,13-15

Ta bardzo krótka, przynajmniej w stosunku do poprzednich, perykopa ściśle wiąże się z dotychczasowymi wydarzeniami, dzięki czemu zapewnia kontynuację narracji. Po radosnej i podniosłej w swoim przebiegu wizycie Mędrców pojawiają się elementy grozy. Chytry plan Heroda został chwilowo zniweczony, ale nastawienie monarchy nie zmieniło się. Uparcie dąży do pozbycia się Nowonarodzonego. Jeszcze lepiej pokaże to następna perykopa. Zamiary króla okazują się na tyle poważne, że potrzeba interwencji … Zobacz cały tekst >>

3. Przybysze ze Wschodu Mt 2, 1-12.

Charakterystyczną dla opowiadania o mędrcach jest nowa perspektywa rozwoju wydarzeń  w stosunku do dwóch wcześniejszych perykop. O ile genealogię Jezusa można by potraktować jako wstęp do Ewangelii, a opowiadanie o Józefie jako wgląd w pełne tajemnic relacje wewnątrz Świętej Rodziny, o tyle scena z magami ze Wschodu daleko przekracza  ramy dotychczasowej narracji, wprowadzając nowe postacie i wychodząc nawet poza granice Palestyny. Najprawdopodobniej opisywane wydarzenie  nastąpiło  jakiś czas … Zobacz cały tekst >>

2. Boskie pochodzenie Jezusa Mt 1, 18-25

Pomiędzy rodowodem Jezusa i opowiadaniem o Józefie i Maryi zachodzi ścisła, choć nie od razu dostrzegalna korelacja. O ile genealogia dokumentuje pochodzenie Jezusa jako Człowieka, o tyle interesujące nas opowiadanie precyzuje Jego rzeczywisty związek z Józefem. Dzięki podanej liście rodowodowej ewangelista osiągnął bardzo wiele, jednak osiągnięty rezultat mógłby okazać się swoistą „klęską urodzaju”, gdyby nie wyjaśnienie, kim naprawdę dla Jezusa był Józef. Chociaż w powszechnym przekonaniu … Zobacz cały tekst >>

1. Rodowód Jezusa

Aby właściwie zrozumieć, dlaczego Ewangelia według Mateusza rozpoczyna się akurat w ten sposób, należy odpowiedzieć sobie na dwa pytania: dla kogo pierwotnie była pisana ta księga i jakie znaczenie w danej sytuacji posiada fenomen genealogii biblijnej? Zaczynając od drugiego pytania, należy mieć na uwadze, że genealogie rodowe posiadały niezwykłe znaczenie na starożytnym Bliskim Wschodzie. Dotyczy to przede wszystkim Izraela, ale nie tylko. Z niezwykłym staraniem gromadzono wykazy … Zobacz cały tekst >>

Zanim zaczniemy czytać

Przystępując do lektury Ewangelii według Mateusza, wydaje się, że będzie rzeczą właściwą naszkicować małe wprowadzenie. Chociaż żywe jest słowo i skuteczne, a Duch wieje tam, gdzie chce, to jednak kilka informacji propedeutycznych nie powinno przeszkodzić. Nie jest to wprowadzenie w sensie właściwym, bo takie wymaga dużo więcej informacji, ale jedynie pewien zarys mający na celu zwrócic uwagę na elementy charakterystyczne dla ducha i przesłania interesującej nas w tej chwili Ewangelii. … Zobacz cały tekst >>

Czytamy Ewangelię według św. Mateusza. Rozważania ks. dr Adama Dynaka

Na stronie Bractwa Słowa Bożego zaczynamy publikację kolejnych fragmentów Ewangelii według św. Mateusza. Do tej pory publikowaliśmy rozważania kolejnych Psalmów, które pisała najpierw s. dr Judyta Pudełko, a obecnie o. dr Michał Baranowski. Ewangelię będzie nam zaś przybliżał ks. dr Adam Dynak. Pierwsza w porządku kanonicznym Ewangelia jest tekstem bardzo ważnym w życiu chrześcijańskim i w teologii, ponieważ ukazuje jak Jezus Chrystus tworzy nowy Lud Boży i kładzie fundamenty … Zobacz cały tekst >>