Trudna Rodzina
Biblia pod lupą – 12 maja 2018 r. – Marek Uglorz

Marek Uglorz – biblista, profesor ChAT w Warszawie, duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Trudna Rodzina Czy na pewno zdajemy sobie sprawę z tego, co działo się dwa tysiące lat temu w Betlejem? Czy przyswoiliśmy sobie, że Betlejemskie Dziecko nie urodziło się w samym środku familijnej sielanki, ale w środowisku pilnie potrzebującym lekarza, terapeuty i zbawiciela? Dlaczego pytam? Ponieważ chcę Wam, Drodzy Czytelnicy, uświadomić kilka podstawowych prawd o duszpasterstwie wśród … Zobacz cały tekst >>

Nielinearne odczytanie Listu Jakuba
Biblia pod lupą – 14 kwietna 2018 r. – dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT

Nielinearne odczytanie Listu Jakuba1 List Jakuba należy do najbardziej enigmatycznych i niejednoznacznych tekstów nie tylko nowotestamentowych, ale też wczesnochrześcijańskich2. Nie wiadomo, przez kogo i kiedy został napisany, choć preskrypt wymienia imię nadawcy – Jakub. W ciągu wieków pojawiały się najróżniejsze hipotezy – od Jakuba apostoła, brata Jana, syna Zebedeusza, poprzez Jakuba, brata Pańskiego, zwanego Sprawiedliwym (ta zyskała największą popularność), aż do symbolicznego użycia popularnego wśród Żydów … Zobacz cały tekst >>

Jerozolima – centrum świata
Biblia pod lupą – 10.03.2018 r. – ks. dr Dariusz Sztuk

Jerozolima, jej niezwykła historia i rola w dziejach świata, to temat marcowej audycji „Biblia pod lupą”. O Święty​​m Mieście będzie opowiadał ks. dr Dariusz Sztuk, absolwent Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie.     Tekst w formacie PDF: Jerozolima – centrum świata, ks. dr Dariusz Sztuk

Prehistoria biblijna
Biblia pod lupą – 10.02.2018 r. – Marcin Majewski

Już dziś zachęcamy do lektury  bardzo ciekawego i szczegółowego tekstu Marcina Majewskiego, gościa Mateusza Krawczyka w  lutowej  Biblii pod lupą. Tekst w formacie PDF pod linkiem: PREHISTORIA BIBLIJNA (Rdz 1 – 11) – Marcin Majewski (A-10 II 2018)

Gra z czasem w Dziejach Apostolskich
Biblia pod lupą – 13.01.2018 r. – ks. dr Grzegorz Olek

Dzieje Apostolskie to jedna z najciekawszych ksiąg Nowego Testamentu – zawdzięcza to porywającemu stylowi pisania jej autora i jej efektowi, czyli pasjonującej opowieści o początkach Kościoła. W tej księdze napotykamy na wciągające mowy, podróże, katastrofę morską, prześladowania i gwałtowny rozwój Kościoła. Czytamy o nawróceniach, uzdrowieniach i egzorcyzmach, sprawach przekraczających zdolności ludzkie. Tym samym obserwujemy działanie Słowa Bożego w konkretnych sytuacjach, w doświadczeniach przedstawionych osób i wobec ówczesnych wyzwań. Narratologia … Zobacz cały tekst >>

Reszef: bóg, demon, rzecz, imię człowieka? O kłopotach w tłumaczeniu tekstu hebrajskiego Biblii.
Biblia pod lupą – 9 XII 2017

Zapraszamy do lektury artykułu dr. hab. Macieja Munnicha, gościa jutrzejszej audycji.​ Munnich M., Reszef biblijny (A-9 XII 2017) PDF

Zarzewie konfliktu między Kościołem a Synagogą
Biblia pod lupą – 11.11.2017 r.

W listopadowej audycji gościem Mateusza Krawczyka będzie ks. prof. Mariusz Rosik, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych głównie z dziedziny teologii Nowego Testamentu oraz wydanej w ubiegłym roku książki „Kościół a Synagoga (30-313 po Chr.). Na rozdrożu.” Relacja między judaizmem a chrześcijaństwem w czasach narodzin Kościoła to temat najbliższej audycji. Zapraszamy do lektury tekstu wprowadzającego w  zagadnienie. Rosik M – Zarzewie konfliktu »

„Sarmata w językach ćwiczony” Stanisław Grzepski (1524-1570) jako badacz Biblii Hebrajskiej i Septuaginty
Waldemar Linke (WT UKSW) – 14 października 2017 r.

Polski uczony renesansowy Stanisław Grzepski, urodzony na Północnym Mazowszu (Grzebsk), a zmarły w 1570 w Krakowie, znany jest przede wszystkim jako autor pierwszej polskiej książki technicznej Geometria to jest miernicka nauka wydanej w Krakowie w 1565. Wspomina się też o nim jako o wydawcy dzieł Grzegorza z Nazjanzu2 w języku greckim czy pierwszym polskim uczonym zajmującym się Lukianem3. Zdobył sobie jednak ogólnoeuropejską sławę jako autor pracy opartej … Zobacz cały tekst >>

Biblia i… sport?
Anna Rambiert-Kwaśniewska, 9 września 2017 r.

Śmiały pochód kultury hellenistycznej na wschód wziął swój początek od Aleksandra III Macedońskiego, zwanego Wielkim (1 Mch 1,1-9), a jej sukces przypieczętowały dynastie zainicjowane przez tzw. diadochów – wodzów Aleksandra, którzy po przedwczesnej śmierci wodza rozparcelowali imperium między siebie. Żydzi, którzy dostali się najpierw pod panowanie Ptolemeuszy, później Seleucydów, nie mogli uciec przed wpływami nowej kultury, ponieważ ta otaczała ich zewsząd, od Egiptu po Fenicję. Bliskość tak wielkich … Zobacz cały tekst >>

Biblia pod lupą, 9 września 2017 r.

Po wakacyjnej przerwie powraca na antenę Radia Warszawa audycja Biblia pod lupą. Gościem Mateusza Krawczyka będzie Pani Anna Rambiert-Kwaśniewska, której tekst ” Biblia i …sport?” wprowadza w tematykę spotkania. Informujemy, że kolejne audycje będą emitowane w drugą sobotę miesiąca w godz. 19:10 – 19:55. Zapraszamy.