Jak rozmawiała Święta Rodzina
Biblia pod lupą – 8 września 2018 r. – dr hab. Barbara Strzałkowska

Rozmowa z dr hab. Barbarą Strzałkowską, adiunktem w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym UKSW, autorką dwóch książek własnych oraz ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu studiów biblijnych i dokumentacji dorobku biblistyki polskiej.

Do proroków o proroctwie
Biblia pod lupą – 9 czerwca 2018 r. – o. Łukasz Popko OP

Prorocy naszych czasów Prorokiem bywa nazywany potocznie ktoś, kto zrozumie mechanizmy przeszłości i teraźniejszości i trafnie przewidzi przyszłość. Zainteresowane przyszłością są szczególnie polityka i ekonomia, więc tam też ludzie poszukują usilnie autorytetów wyjaśniających świat. W świecie religii, zwłaszcza w momentach dziejowych burz albo wtedy, kiedy tradycyjne struktury lub urzędy tracą autorytet, ludzie poszukują nowych źródeł informacji i oparcia. Było tak już w czasach biblijnych, jest … Zobacz cały tekst >>

Trudna Rodzina
Biblia pod lupą – 12 maja 2018 r. – Marek Uglorz

Marek Uglorz – biblista, profesor ChAT w Warszawie, duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Trudna Rodzina Czy na pewno zdajemy sobie sprawę z tego, co działo się dwa tysiące lat temu w Betlejem? Czy przyswoiliśmy sobie, że Betlejemskie Dziecko nie urodziło się w samym środku familijnej sielanki, ale w środowisku pilnie potrzebującym lekarza, terapeuty i zbawiciela? Dlaczego pytam? Ponieważ chcę Wam, Drodzy Czytelnicy, uświadomić kilka podstawowych prawd o duszpasterstwie wśród … Zobacz cały tekst >>

Nielinearne odczytanie Listu Jakuba
Biblia pod lupą – 14 kwietna 2018 r. – dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT

Nielinearne odczytanie Listu Jakuba1 List Jakuba należy do najbardziej enigmatycznych i niejednoznacznych tekstów nie tylko nowotestamentowych, ale też wczesnochrześcijańskich2. Nie wiadomo, przez kogo i kiedy został napisany, choć preskrypt wymienia imię nadawcy – Jakub. W ciągu wieków pojawiały się najróżniejsze hipotezy – od Jakuba apostoła, brata Jana, syna Zebedeusza, poprzez Jakuba, brata Pańskiego, zwanego Sprawiedliwym (ta zyskała największą popularność), aż do symbolicznego użycia popularnego wśród Żydów … Zobacz cały tekst >>

Jerozolima – centrum świata
Biblia pod lupą – 10.03.2018 r. – ks. dr Dariusz Sztuk

Jerozolima, jej niezwykła historia i rola w dziejach świata, to temat marcowej audycji „Biblia pod lupą”. O Święty​​m Mieście będzie opowiadał ks. dr Dariusz Sztuk, absolwent Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie.     Tekst w formacie PDF: Jerozolima – centrum świata, ks. dr Dariusz Sztuk

Prehistoria biblijna
Biblia pod lupą – 10.02.2018 r. – Marcin Majewski

Już dziś zachęcamy do lektury  bardzo ciekawego i szczegółowego tekstu Marcina Majewskiego, gościa Mateusza Krawczyka w  lutowej  Biblii pod lupą. Tekst w formacie PDF pod linkiem: PREHISTORIA BIBLIJNA (Rdz 1 – 11) – Marcin Majewski (A-10 II 2018)

Gra z czasem w Dziejach Apostolskich
Biblia pod lupą – 13.01.2018 r. – ks. dr Grzegorz Olek

Dzieje Apostolskie to jedna z najciekawszych ksiąg Nowego Testamentu – zawdzięcza to porywającemu stylowi pisania jej autora i jej efektowi, czyli pasjonującej opowieści o początkach Kościoła. W tej księdze napotykamy na wciągające mowy, podróże, katastrofę morską, prześladowania i gwałtowny rozwój Kościoła. Czytamy o nawróceniach, uzdrowieniach i egzorcyzmach, sprawach przekraczających zdolności ludzkie. Tym samym obserwujemy działanie Słowa Bożego w konkretnych sytuacjach, w doświadczeniach przedstawionych osób i wobec ówczesnych wyzwań. Narratologia … Zobacz cały tekst >>

Reszef: bóg, demon, rzecz, imię człowieka? O kłopotach w tłumaczeniu tekstu hebrajskiego Biblii.
Biblia pod lupą – 9 XII 2017

Zapraszamy do lektury artykułu dr. hab. Macieja Munnicha, gościa jutrzejszej audycji.​ Munnich M., Reszef biblijny (A-9 XII 2017) PDF

Zarzewie konfliktu między Kościołem a Synagogą
Biblia pod lupą – 11.11.2017 r.

W listopadowej audycji gościem Mateusza Krawczyka będzie ks. prof. Mariusz Rosik, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych głównie z dziedziny teologii Nowego Testamentu oraz wydanej w ubiegłym roku książki „Kościół a Synagoga (30-313 po Chr.). Na rozdrożu.” Relacja między judaizmem a chrześcijaństwem w czasach narodzin Kościoła to temat najbliższej audycji. Zapraszamy do lektury tekstu wprowadzającego w  zagadnienie. Rosik M – Zarzewie konfliktu »

„Sarmata w językach ćwiczony” Stanisław Grzepski (1524-1570) jako badacz Biblii Hebrajskiej i Septuaginty
Waldemar Linke (WT UKSW) – 14 października 2017 r.

Polski uczony renesansowy Stanisław Grzepski, urodzony na Północnym Mazowszu (Grzebsk), a zmarły w 1570 w Krakowie, znany jest przede wszystkim jako autor pierwszej polskiej książki technicznej Geometria to jest miernicka nauka wydanej w Krakowie w 1565. Wspomina się też o nim jako o wydawcy dzieł Grzegorza z Nazjanzu2 w języku greckim czy pierwszym polskim uczonym zajmującym się Lukianem3. Zdobył sobie jednak ogólnoeuropejską sławę jako autor pracy opartej … Zobacz cały tekst >>