Pozostałości starożytnych amfor, Perast, Czarnogóra (fot. J. Jaromin)

Wprowadzenie do archeologii biblijnej – Cz. II

Po zarysie historycznym i źródłach archeologii przyszedł czas na kwestie dotyczące szeroko pojętej chronologii. Warto zatem przyjrzeć się najpierw okresom archeologicznym, jak też możliwościom związanym z datowaniem, ponieważ te kolejne warstwy, architektura, ceramika czy odłamki kości, o których wspominał Silberman, są ściśle związane z czasem… Okresy archeologiczne w Palestynie Poruszając zagadnienie archeologii biblijnej, poruszamy się głównie, choć jak wiadomo – to nie jest jedyny … Zobacz cały tekst >>

Pozostałości synagogi w Kafarnaum (fot. T. Kusz)

Wprowadzenie do archeologii biblijnej – Cz. I

Archeologia często kojarzy się z fascynującą przygodą i z nieustannym odkrywaniem wielkich skarbów. Fascynującą przygodą jest na pewno, tym bardziej archeologia biblijna, która pozwala namacalnie przekonać się o prawdziwości miejsc wymienionych w Piśmie Świętym, ale nie można przy tym zapominać o jej naukowym charakterze. Co do skarbów – czasem się zdarzają, ale ile wysiłku i żmudnej pracy wymaga ich odkrycie, wie tylko sam archeolog. Zanim rzucimy się w wir … Zobacz cały tekst >>