Spotkania ze Słowem Bożym 2017/18

Spotkanie I – 28.10.17 Pierwsza wspólnota (Rdz)
Spotkanie II – 18.11.17 Wspólnota wygnania (Wj)
Spotkanie III – 09.12.17 Wspólnota ziemi (Sdz)

LSB – Dzieje Apostolskie (1-9) – o.dr hab.Waldemar Linke CP

Wykład 1 – 16.10.2017 r.
Wykład 2 – 20.11.2017 r.
Wykład 3 – 18.12.2017 r.
Wykład 4 – 15.01.2018 r.

LSB – Księgi mądrościowe ST (Syr, Pnp) – ks.dr Leszek Rasztawicki

Wykład 1 – 2.10.2017 r.
Wykład 2 – 27.11.2017 r.

LSB – Wybrane tematy teologiczne historii deuteronomistycznej – ks. dr Mariusz Szmajdziński

Wykład 1 – 9.10.2017 r.
Wykład 2 – 13.11.2017 r.
Wykład 3 – 11.12.2017 r.

LSB – Prorocy biblijni okresu perskiego i hellenistycznego – Ks. dr Piotr Klimek

Wykład 1 – 23.10.17 r.
Wykład 2 – 30.10.17 r.
Wykład 3 – 6.11.17 r.
Wykład 4 – 4.12.17 r.

Spotkania ze Słowem Bożym 2016/17

Spotkanie I
22 X 2016 r – Duch Pana wylany na wszystkich (Jl 3)
Spotkanie II
26 XI 2016 r – Ezechiel o Duchu Boga (36,25-27; 37,3-10; 39,29)
Spotkanie III
7 I 2017 r – Mądrość i Duch (Mdr 7,22-8,1)
Spotkanie IV
28 I 2017 r – Duch i poczęcie Jezusa
Spotkanie V
18 II 2017 r – Duch przy chrzcie Jezusa
Spotkanie VI
25 III 2017 r – Paweł o Duchu Świętym, prowadzący: Mateusz Krawczyk
Spotkanie VII
29 IV 2017 r – Duch Święty w Dziejach Apostolskich

LSB – Księgi historyczne ST – dr Anna Twardziłowska

Wykład 1 – 31 X 2016 r.
Wykład 2 – 14 XI 2016 r.
Wykład 3 – 12 XII 2016 r.
Wykład 4 – 9 I 2017 r.
Wykład 5 – 9 II 2017 r.
Wykład 6 – 20 III 2017 r.
Wykład 7 – 8 V 2017 r.

LSB – Księgi mądrościowe ST – Księga Psalmów – ks. dr Leszek Rasztawicki

Wykład 1 – 24 X 2016 r.
Wykład 2 – 7 XI 2016 r.
Wykład 3 – 23 I 2017 r.
Wykład 4 – 30 I 2017 r.
Wykład 5 – 27 II 2017 r.
Wykład 6 – 27 III 2017 r.
Wykład 7 – 24 IV 2017 r.
Wykład 8 – 22 V 2017 r.
Wykład 9 – 29 V 2017 r.

LSB – Listy św. Jana i List do Hebrajczyków – o. dr hab. Waldemar Linke

Wykład 1 – 10 X 2016 r.
Wykład 2 – 17 X 2016 r.
Wykład 3 – 21 XI 2016 r.
Wykład 4 – 19 XII 2016 r.
Wykład 5 – 16 I 2017 r.
Wykład 6 – 20 II 2017 r.
Wykład 7 – 13 III 2017 r.
Wykład 8 – 15 V 2017 r.
Wykład 9 – 19 VI 2017 r.

LSB – Prorocy biblijni VI w. przed Chrystusem – ks. dr Piotr Klimek

Wykład 1 – 3 X 2016 r.
Wykład 2 – 28 XI 2016 r.
Wykład 3 – 5 XII 2016 r.
Wykład 4 – 2 I 2017 r.
Wykład 5 – 6 II 2017 r.
Wykład 6 – 6 III 2017 r.
Wykład 7 – 3 IV 2017 r.
Wykład 8 – 5 VI 2017 r.
Wykład 9 – 12 VI 2017 r.