Eschatologia i apokaliptyka
ks. dr Mariusz Szmajdziński

Wykład 1 – 14.10.2019

Diaspora i jej pisma
ks. dr Piotr Klimek

Wykład 1 – 7.10.2019

LSB – Historia kronikarska Starego Testamentu
ks. dr Mariusz Szmajdziński

Wykład 1 – 18.02.2019
Wykład 2 – 11.02.2019
Wykład 3 – 8.04.2019
Wykład 4 – 15.04.2019
Wykład 5 – 20.05.2019
Wykład 6 – 10.06.2019

LSB – Księgi mądrościowe
ks.dr Leszek Rasztawicki

Wykład 1 – 22.10.2018
Wykład 2 – 12.11.2018
Wykład 3 – 26.11.2018
Wykład 4 – 28.01.2019
Wykład 5 – 11.02.2019
Wykład 6 – 25.02.2019
Wykład 7 – 06.05.2019
Wykład 8 – 03.06.2019
Wykład 9 – 24.06.2019

LSB – Wybrane tematy teologiczne historii deuteronomistycznej
ks. dr Mariusz Szmajdziński

Wykład 10 – 8.10.2018
Wykład 11 – 29.10.2018

LSB – Dzieje Apostolskie
o.dr hab.Waldemar Linke CP

Wykład 10 – 15.10.2018
Wykład 11 – 19.11.2018
Wykład 12 – 17.12.2018
Wykład 13 – 14.01.2019
Wykład 14 – 21.01.2019
Wykład 15 – 18.03.2019
Wykład 16 – 25.03.2019
Wykład 17 – 13.05.2019
Wykład 18 – 27.05.2019

LSB – Objawienie Boga Jedynego
ks. dr Piotr Klimek

Wykład 1 – 1.10.2018
Wykład 2 – 5.11.2018
Wykład 3 – 3.12.2018
Wykład 4 – 7.01.2019
Wykład 5 – 4.02.2019
Wykład 6 – 4.03.2019
Wykład 7 – 1.04.2019
Wykład 8 – 29.04.2019
Wykład 9 – 17.06.2019

Spotkania ze Słowem Bożym 2017/18

Spotkanie I – 28.10.17 Pierwsza wspólnota (Rdz)
Spotkanie II – 18.11.17 Wspólnota wygnania (Wj)
Spotkanie III – 09.12.17 Wspólnota ziemi (Sdz)
Spotkanie IV – 27.01.18 Wspólnota pieśni (Ps)
Spotkanie V – 24.02.18 Wspólnota wokół Jezusa na ziemi (Mk, Mt, Łk)
Spotkanie VI – 17.03.18 Wspólnota napełniona Duchem (Dz)
Spotkanie VII – 28.04.18 Wspólnota miłości (J i 1 J)
Spotkanie VIII – 26.05.18 Wspólnota wiary (Listy św.Pawła)

LSB – Dzieje Apostolskie (1-9) – o.dr hab.Waldemar Linke CP

Wykład 1 – 16.10.2017 r.
Wykład 2 – 20.11.2017 r.
Wykład 3 – 18.12.2017 r.
Wykład 4 – 15.01.2018 r.
Wykład 5 – 19.02.2018 r.
Wykład 6 – 19.03.2018 r.
Wykład 7 – 9.04.2018 r.
Wykład 8 – 21.05.2018 r.
Wykład 9 – 25.06.2018 r.

LSB – Księgi mądrościowe ST (Syr, Pnp) – ks.dr Leszek Rasztawicki

Wykład 1 – 2.10.2017 r.
Wykład 2 – 27.11.2017 r.
Wykład 3 – 22.01.2018 r.
Wykład 4 – 29.01.2018 r.
Wykład 5 – 26.02.2018 r.
Wykład 6 – 26.03.2018 r.
Wykład 7 – 16.04.2018 r.
Wykład 8 – 23.04.2018 r.
Wykład 9 – 18.06.2018 r.