LSB – Wprowadzenie do problemu synoptycznego
dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. UKSW

Wykład 1 – 25.11.2019 r.
Wykład 2 – 23.12.2019 r.
Wykład 3 – 27.01.2020 r.
Wykład 4 – 24.02.2020 r.

LSB – Dzieje Apostolskie
o. dr hab. Waldemar Linke CP, prof. UKSW

Wykład 19 – 21.10.2019 r.
Wykład 20 – 18.11.2019 r.
Wykład 21 – 16.12.2019 r.
Wykład 22 – 13.01.2020 r.
Wykład 23 – 20.01.2020 r.
Wykład 24 – 17.02.2020 r.
Wykład 25 – 15.06.2020 r.

Eschatologia i apokaliptyka
ks. dr Mariusz Szmajdziński

Wykład 1 – 14.10.2019
Wykład 2 – 9.12.2019
Wykład 3 – 30.12.2019
Wykład 4 – 10.02.2020
Wykład 5 – 09.03.2020
Wykład 6 – 08.06.2020

Diaspora i jej pisma
ks. dr Piotr Klimek

Wykład 1 – 7.10.2019
Wykład 2 – 4.11.2019
Wykład 3 – 2.12.2019
Wykład 4 – 3.02.2020
Wykład 5 – 2.03.2020
Wykład 6 – 1.06.2020

LSB – Historia kronikarska Starego Testamentu
ks. dr Mariusz Szmajdziński

Wykład 1 – 18.02.2019
Wykład 2 – 11.02.2019
Wykład 3 – 8.04.2019
Wykład 4 – 15.04.2019
Wykład 5 – 20.05.2019
Wykład 6 – 10.06.2019

LSB – Księgi mądrościowe
ks.dr Leszek Rasztawicki

Wykład 1 – 22.10.2018
Wykład 2 – 12.11.2018
Wykład 3 – 26.11.2018
Wykład 4 – 28.01.2019
Wykład 5 – 11.02.2019
Wykład 6 – 25.02.2019
Wykład 7 – 06.05.2019
Wykład 8 – 03.06.2019
Wykład 9 – 24.06.2019

LSB – Wybrane tematy teologiczne historii deuteronomistycznej
ks. dr Mariusz Szmajdziński

Wykład 10 – 8.10.2018
Wykład 11 – 29.10.2018

LSB – Dzieje Apostolskie
o.dr hab.Waldemar Linke CP

Wykład 10 – 15.10.2018
Wykład 11 – 19.11.2018
Wykład 12 – 17.12.2018
Wykład 13 – 14.01.2019
Wykład 14 – 21.01.2019
Wykład 15 – 18.03.2019
Wykład 16 – 25.03.2019
Wykład 17 – 13.05.2019
Wykład 18 – 27.05.2019

LSB – Objawienie Boga Jedynego
ks. dr Piotr Klimek

Wykład 1 – 1.10.2018
Wykład 2 – 5.11.2018
Wykład 3 – 3.12.2018
Wykład 4 – 7.01.2019
Wykład 5 – 4.02.2019
Wykład 6 – 4.03.2019
Wykład 7 – 1.04.2019
Wykład 8 – 29.04.2019
Wykład 9 – 17.06.2019

Spotkania ze Słowem Bożym 2017/18

Spotkanie I – 28.10.17 Pierwsza wspólnota (Rdz)
Spotkanie II – 18.11.17 Wspólnota wygnania (Wj)
Spotkanie III – 09.12.17 Wspólnota ziemi (Sdz)
Spotkanie IV – 27.01.18 Wspólnota pieśni (Ps)
Spotkanie V – 24.02.18 Wspólnota wokół Jezusa na ziemi (Mk, Mt, Łk)
Spotkanie VI – 17.03.18 Wspólnota napełniona Duchem (Dz)
Spotkanie VII – 28.04.18 Wspólnota miłości (J i 1 J)
Spotkanie VIII – 26.05.18 Wspólnota wiary (Listy św.Pawła)