BIBLIA MOJA POWSZEDNIA
Izrael poddany próbie – Rdz 22

Kolejny #podcast z cyklu Biblia Moja Powszednia to opis sytuacji, w której Abraham poddany jest próbie – Rdz 22. Zachęcamy do słuchania i rozważania wraz z nami Słowa Bożego.  

BIBLIA MOJA POWSZEDNIA
Narodziny Izaaka i oddalenie Izmaela – Rdz 21

Kolejny #podcast z cyklu Biblia Moja Powszednia to opis narodzin Izaaka i oddalenia Izmaela – Rdz 21. Zachęcamy do słuchania i rozważania wraz z nami Słowa Bożego.  

BIBLIA MOJA POWSZEDNIA
Abraham i Abimelek – Rdz 20

Kolejny #podcast z cyklu Biblia Moja Powszednia to opis historii Abrahama i Abimeleka – Rdz 20. Zachęcamy do słuchania i rozważania wraz z nami Słowa Bożego.  

BIBLIA MOJA POWSZEDNIA
Sodoma i Gomora – Rdz 19

Kolejny #podcast z cyklu Biblia Moja Powszednia to opis wydarzeń związanych z Sodomą i Gomorą – Rdz 19. Zachęcamy do słuchania i rozważania wraz z nami Słowa Bożego.  

BIBLIA MOJA POWSZEDNIA
Trzej goście u Abrahama oraz dialog Boga z Abrahamem – Rdz 18

Czternasty #podcast z cyklu Biblia Moja Powszednia to opis spotkania Abrahama z nieznanymi gośćmi oraz jego dialogu z Bogiem – Rdz 18. Zachęcamy do słuchania i rozważania wraz z nami Słowa Bożego.  

BIBLIA MOJA POWSZEDNIA
Przymierze – obrzezanie – Rdz 17

Trzynasty #podcast z cyklu Biblia Moja Powszednia to opis przymierza Rdz 17. Zachęcamy do słuchania i rozważania wraz z nami Słowa Bożego.  

BIBLIA MOJA POWSZEDNIA
Niecierpliwość Saraj – Rdz 16

  Dwunasty #podcast z cyklu Biblia Moja Powszednia to opis niecierpliwości Saraj Rdz 16. Zachęcamy do słuchania i rozważania wraz z nami Słowa Bożego.

BIBLIA MOJA POWSZEDNIA
Przymierze Boga z Abramem – Rdz 14,17 – 15,21

  Jedenasty #podcast z cyklu Biblia Moja Powszednia to opis przymierza Boga z Abramem Rdz 14,17 – 15,21. Zachęcamy do słuchania i rozważania wraz z nami Słowa Bożego.

BIBLIA MOJA POWSZEDNIA
Abram i Lot – Rdz 13,1 – 14,16

  Dziesiąty #podcast z cyklu Biblia Moja Powszednia to opis historii Abrama i Lota – Rdz 13,1 – 14,16. Zachęcamy do słuchania i rozważania wraz z nami Słowa Bożego.

BIBLIA MOJA POWSZEDNIA
Dzieje Patriarchów i powołanie Abrahama – Rdz 11,27 – 12,20

  Dziewiąty #podcast z cyklu Biblia Moja Powszednia to opis dziejów Patriarchów i powołania Abrahama – Rdz 11,27 – 12,20. Zachęcamy do słuchania i rozważania wraz z nami Słowa Bożego.